המשימות המדיניות של הוועידה

עמוד:69

תמיד בידי הערבים . בבהירות גדולה מכל הביע זאת האדון גארווין 8 ב"אוב זרוור" ( הלא פובליציסט בעל השפעה בעיתון רב השפעה , ( באמרו בגילוי לב ; " לעולם אין להתיר את היווצרותו של רוב יהודי ; יש להשאיר את השליטה בידי הערבים ; אם יתקבלו תנאים אלה ויערבו לקיומם , או אז תהא ארץ ישראל שרויה בשלום , אך אם לאו — ימצאו להם הערבים מהדי חדש , יתקוממו וישחטו את היהודים . " במאמר זד , הביע האדון גארווין את מצב רוחם של כל אותם האנגלים , שאינם רוצים לא להסתלק מן ה"שבועה הבאלפורית" ולא להסתכן בהווי ההתנגשויות בארץ ישראל , כלומר , מצב רוחם של רובם הגדול של האנגלים ההגונים . על זאת חובה עלינו לענות : או בהסכמה ( השתיקה היא הסכמה ) או בדחייה מוחלטת . אני מדגיש חובה לענות . מצב רוחו של גארווין אינו עניין מופשט בלבד : ממצב רוח זה נובעות בהכרח פעולות . מדובר לא רק בהגבלת העלייה : המסקנה המעשית מן ה"גארוויניזם" עמוקה הרבה יותר . אם על ארץ ישראל להישאר לעולם ועד בשליטתם של הערבים , מדוע לא לתת לה כבר עתה פארלמנט של ממש י עד עתה היתד , הטענה העיקרית נגד רפורמה זו נעוצה בחשש שמא ינצלו הערבים את השלטון החוקי לחבל בעלייה היהודית . אך אם נכיר באורח עקרוני , ש"אין להתיר את היווצרותו של רוב , " ואם יסמכו היהודים עצמם את ידיהם על עיקרון זה — ויכריזו על כך בקול או בשתיקה , — או אז , אכן , תיהפך בעיית גידולה המספרי של העלייה לבעייה ממדרגה שנייה , ולא תהיה אז הצדקה לעכב בעטייה את הדמוקרטיזאציה של הארץ . ובזה טמון עיקרו של דבר . מטרות סופיות אינן דברים בטלים . - בסיכום אחרון — המטרות הסופיות — הן שקובעות את האמצעים המעשיים הננקטים בימים שלעתיד לבוא . אם המטרה הסופית היא מדינה יהודית , אזי יש הכרח במאנדאט וב"סוכנות יהודית , " אזי אין להתיר את הקמתם של מוסדות פארלמנטריים וכולי . אד אם להסתלק ממטרה זו , אזי נעלם כל שוני בין ארץ ישראל לבין , נאמר , מצרים , או ארם נהריים , וחלומם של wz '/ sn נסב על "ממשלה לאומית , " שתקבע על דעת עצמה את היקפו המספרי של המיעוט היהודי , שיש בו משום תועלת לארץ , וגישה זו מקבלת אופי של סיסמה הגיונית בהחלט . אין כל טעם לריב עם הערבים על השאלה , אם יהיו בארץ ישראל יהודים כדי 10 או 20 אחוזים מכלל האוכלוסייה . לא על זאת 3 גארווין , י . ל ,. עורך ה"אובזרוור , " שבועון שמרני , בעל השפעה מרובה בחוגי השלטון הבריטי . 4 מהדי הוא משיח מוסלמי העתיד להתגלות בבוא היום ; זהו גם תואר שניתן למנהיגי מרד שונים בסודאן .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר