מתיישבים ותיירים

עמוד:61

והרי קטע אופייני אחד / "אין אני משתמש במלה עליית ג ר א ב ס ק י לגנאי . רובם באמת אנשים ראויים וכדאים . אך העניין הוא בזה , שזרימתם הנוכחית נגרמה בעצם לא בתוקף כוח המשיכה של ארץ ישראל גופה , מבחינה רעיונית או כלכלית , אלא משום שהם נדחו מפולין . זה בלבד כבר קורא לזהירות : עלייה אפשר לחשוב לעלייה בריאה , כאשר הארץ עצמה מהווה מקור משיכה מכוח הבטחותיה בתחום הכלכלי , ולא כאשר בואו של היהודי נגרם על ידי רעידת אדמה מקרית , שהתחוללה אי שם במרחקים , מעבר לנהר הסמבטיון . משום כך חוששים אנו לגורלם לא רק של אלה ביניהם , המםפסרים בקרקעות או הפותחים בתי ספר לריקודים , אלא גם של אלה הבונים בתי חרושת . הקמתו של בית חרושת עדיין אינה מוכיחה מאומה — השאלה היא , אם יעלה בידי המתיישב תוך שישה חודשים או שנה למכור את מוצריו ברווחיות כדאית , כדי שיוכל להחזיק מעמד ; דבר זה מוטל בספק . השוק המקומי נותן תקוות מועטות לנוכח התחרות מבחוץ ; התחרות אינה מרוסנת כמעט לגמרי על ידי הטלת תעריפי מכס ; את העורף קשה להשיג ! — מצד מערב סלעים במקום נמל , מצד מזרח — שיירות במקום מסילות ברזל , הוצאות הלוואי הכרוכות ביצוא הן עצומות ... בעלי המפעלים עצמם , אנשים מפוכחים , ואני חוזר ואומר — טובים — ובעניין זה נותנים הם לעצמם דין וחשבון , אד עם זאת הרי הם השקיעו כספים , על פי רוב — את כל כספם , ומשום כד הם נאלצים לקוות לנס ; ואילו אנחנו , המסתכלים מן הצד , מתלחשים לעיתים קרובות על נושאים עצובים ומזכירים את הדוגמא הקלאסית — את בית החרושת לזכוכית הנודע על יד טאנטורה , שאף הוא הוקם ביום אחד ונהפך במרוצת עשרות שנים כה רבות למעון תנים . אנו מקווים , כי הפעם לא יגיעו הדברים לפרשת תנים , אך דבר אחד ברור , והוא — אם בארץ כמו ארץ ישראל קמים לפתע בבת אחת הרבה מפעלי תעשייה , הרי יש לאל ידם "להחזיק מעמד" רק בתנאי שתונהג מערכת שלימה של צעדים מיוחדים שנועדו להחיש באורח מלאכותי אותו הקצב , שבו מתפתחות בדרך כלל ארצות הספר הקטנות . הצעדים המלאכותיים האלה ייעשו עוד יותר הכרחיים , אם זרימת בעלי המפעלים החדשים תחזור ותישנה מדי שנה ( ובתור כך תמלא תפקיד גם ההתיישבות העירונית הגדולה . ( עידוד מלאכותי של ההתפתחות הוא בגדר האפשר והמותר בהחלט ; אין בו שום דבר "לא בריא , " כשם שאין בדישון מלאכותי . אבל הוא מסתכם בצעדים המופקעים אל מחוץ לטווח הישג ידם של יחידים או ארגונים פרטיים . אלה הם עניינים לטיפולו של השלטון הממלכתי . עמהם נמנים — מכסי מגן , רפורמה במסים תוך הוזלת מוצרי היוזמה התעשייתית , בניית מסילות ברזל וסלילת כבישים על פי תכנית מותאמת במיוחד לצרכי הבאתו של חומר גלם ויצוא

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר