מתיישבים ותיירים

עמוד:59

יום אחד לעיר גדולה רק הודות ליהודים — היה הרבה יותר מפואר ואיתן מאשר תל אביב ; והמושבות היהודיות בארגנטינה גדולות יותר ובריאות יותר לא רק מנהלל , אלא גם מראשון לציון . אנו היהודים הננו זה מכבר אומנים בבנייה , לא שוליות ; תפקידנו בארץ ישראל הוא לא לעמוד בבחינות , אלא להקדים ולעבור את הגידול המספרי של האוכלוסייה המקומית . זאת לא עשינו במשך תקופת הזמן שתוארה , ומשום כד כל השאר הוא משני . אימפרסיוניסטים , המתפעלים מבנייה לשם בנייה , אוהבים עכשיו להכריז : " מה שבנינו בתל אביב ובעמק , שום כוח לא יהרוס עוד . " אילו גם היתד . בהתפארות זאת אמת , אין לה בכל זאת זיקה ישירה אל השאלה העיקרית — להפיכת המיעוט היהודי מ 12 אחוז של האוכלוסייה ל , 25 ומ 25 ל . 51 אבל גם ההתפארות עצמה היא מליצה ריקה ונבערת . הערכים הממשיים של מיעוט — או שהם נהרסים , או שהם עוברים לידיים זרות , מיד כשמתייצב ליד הגה המדינה גוף שליט , השואף להשיג את עקירת המיעוט הזה . כך גוועה סאלוניקי היהודית , כך תמה לגווע לודז' היהודית . וגורל זה מאיים לא רק על תרבותו העירונית של מיעוט , אלא גם על "עמקיו . " אין לך שום פאטריוט לאטווי או אסטוני שיעלה על דעתו להתכחש לעובדה , שהתקדמות המשק החקלאי של הארצות הבאלטיות עד ליום אתמול נתחייבה מכוח ההנהגה והעבודה של הגרמנים . אך הגיע הרגע בו נעצרה ההתקדמות והגרמנים סולקו . כי כל עוד יצרו הם ערכים ממשיים — ואף מאלה עדיין אנו רחוקים — לא עלה בידם ליצור את הערך העיקרי : רוב . בדרום אפריקה עומדים היום גם הבורים י וגם האנגלו סאכסים לפני אותו איום — להידחק ביום מן הימים מפני הרוב השחור . כאן שוב לא מדובר עוד בערכים נפרדים בלבד , אלא בכלל תרבות הארץ , — הן החומרית והן הרוחנית — החוק והסדר , הביטחון , הדרכים , החקלאות , התעשייה , המסחר , הכל , כל שנוצר על ידי הלבנים ; יתירה מזו : אין לך אף אדם לבן אחד , ויתכן גם שאף לא שחור עור אחד שאינם מאמינים כי הקאפירים - יגיע ? אי פעם לרמת התרבות של הלבנים ; ובכל זאת , הפחד מפני דחיקת רגליהם מהווה עתה את המניע העיקרי של כל המדיניות הדרום אפריקנית , משום שמספר הלבנים הוא מיליון וחצי , ומספר השחורים חמישה . תפקידה של התיישבות , השואפת להקמת מדינה לאומית , הוא יצירה 1 ראשית התיישבות ההולאנדים בארץ הכף היתד . ב . 1652 הקיבוץ האתני שקם מכונה בורים — מהולאנדית , "איכרים 2 . " הקאפירים הם בני שבטים שחורים בדרום אפריקה , דוברי באנטו . משלחי ידס הם גידול בקר , חקלאות וציד .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר