בשאלת פטליורה

עמוד:52

אם יפרוץ הסכסוך , הרי ינצל מישהו לתועלתו את האדון פטליורה ( אני נוקב שם זה כאילו היה שם עצם כללי . ( מיהו שינצל זאת לא אמרו לנו , ואין זה מענייננו ; על כל פנים הוא ינוצל על ידי אלה שבידיהם השלטון והכסף . ב 1922—1921 השתדלו להוכיח לי , כי האדון פטליורה הוא אפס , כי גדודיו הט אספסוף , וכי פופולאריותו באוקראינה נמוגה . יתכן , אולם , כאז כן עתה , אין לכל זה קשר לעניין . אז , ב , 1921 הרשה "מישהו" לאדון פטליורה לקיים באחת הארצות הגובלות עם רוסיה מחנות תומכים ומחסני נשק ; רשמית נחשבו התומכים בו ל"עצורים , " אולם למעשה הם נהנו מאותה מידת חופש שממנה נהנים חיילים בכל קסרקטין ; היו — מטה , צירים בערי הבירה השכנות יכו . ' לאחזקת כל המנגנון הזה ( מדובר בהרבה אלפי אנשים ) נתקבלו " מאי שם" כספים . כי מקרנותיהם שלהם עצמם — שלא היו בנמצא — לא היה יכול להישפך כל השפע הזד , — דבר זה היה צריך להיות ברור אפילו לכל ילד . מאחורי כל העניין הזה עמד כוח כל שהוא בעל שלטון וממון . הכוח הזה החזיק את האדון פטליורה במצב של כוננות , לכל מקרה , כדי שבשעת הצורך יטיל אל מחסן אבק השריפה עוד אבוקה אחת . בכוח זה , ולא באדון פטליורה עצמו , נסתכמה חשיבותה של כל התופעה הזאת . כך היה הדבר אז , ואם נגזר , כי הסערה תפרוץ , כך יהיה גם שוב . עוד פחות מכך נוגעת לעניין השאלה , אם פופולאריים אנשים דוגמת פטליורה בשטחי אוקראינה , ואם יש להם סיכויים לנחול נצחון סופי על הבולשוויקים . מאבק המפלגות על השלטון ברוסיה אינו מענייננו ; ואין בדעתנו להיות לבעלי ברית לא לאיוואן ולא לפי 1 טר . בקטטה זו בין הזאב " א" לבין הזאב "ב , " מתעניינים אנו בדבר אחד בלבד ו לא להניח לע ? ה היהודי להישסע בזירת ההתכתשות בה הוא מתגורר . נסיון העבר הוכיח מספר פעמים , כי בעת פלישות מסוג זה נוצר תמיד שטח , בו נפסק השלטון הסובייטי , והכנופיות שחדרו , או המתמרדים המקומיים , — הם העושים בו כבתוך שלהם . ואין נפקא מינה אם השטח הזה הוא גדול ואם לאו ; ואין נפקא מינה אם יימשך הכיבוש זמן רב ; החשוב הוא רק , כי במרוצת זמן מסויים יישארו יהודים במספר מסויים צפויים לסכנה חמורה . מכאן , כי למקרים כאלה ולגבי שטחים כאלה יש למצוא סם שכנגד . אגב , אני מסרב להבין מה פגיעה יש כאן בשלטון הסובייטי . אינני מסתיר כלל ועיקר , כי בדרך כלל , אם יחייבו זאת האינטרסים היהודיים , אראה היתר גמור לפגוע גם בשלטון הסובייטי , או בכל שלטון אחר ; אולם במקרה הנדון , פשוט אין כל פגיעה . מדובר לא בהגנה , על ידי כוחות מבחוץ , על יהודים

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר