ה"יד המושטת"

עמוד:42

בחירתם של צירי הקונגרס , להגן על השקפותיהם , לשאוף להשיג את הכרתן על ירי הצבעה המונית . דבר אחר לגמרי הוא — למסור את זכות המינוי של מחציתה ממש של ה"סוכנות היהודית" לידי ארגונים מסוגם של "ג'וינט , " " יק"א , " "אליאנס — , " ארגונים , שהפסיכולוגיה הציבורית שלהם נבדלת הבדל עמוק מן הפסיכולוגיה של תנועה עממית ; ארגונים , שעל הרכבם ומגמתם , הן על פי עצם מבנם והן על פי עצם כל מסורתם , אין להצבעת העם השפעה עליהם . מכאן , שההמון היהודי אינו צריך מעתה ולהבא לפקח פיקוח כלשהו על מחציתו ממש של מוסד , שבידיו הניהול , הן הכספי והן המדיני , של המפעל בארץ ישראל . לא רק הקונגרס הציוני , אלא גם קונגרס , המורחב בכל צורה שהיא , לא יהיה רשאי מעתה להורות למוסד זה שום דבר ולאסור עליו שום דבר . כל החלטת קונגרס , שנבחר על ידי מאות אלפי יהודים , יכולה מעתה להיעשות בת תוקף רק אז , לכשיסכימו לה — כל אחד בנפרד — מוסדות , שמסתייגים באופן גלוי ועקרוני ביותר מן התפיסה , הן הלאומית והן הדמו קרטית , של המפעל היהודי . בידי הקונגרס תישמר הזכות , אם אינו שבע רצון , להדיח את המחצית " שלו" של ה"סוכנות היהודית ; " ואולם הרי ברור , שבמצב עניינים כזה כל זה יהיה חסר תועלת לגמרי . דווקא הא' וינאוור בוודאי זוכר דוגמא מובהקת : מה יכלו לעשות ה"דומא" הראשונה וה"דומא" השנייה , על כל הראדיקאליות שלה , כשבסמוך לה פעלה מועצת המדינה , כשהיא כפופה להשפעות אחרות לגמרי ? העניין לא ישתנה מכד , שכאן יישבו חברי ה"דומא" וה"מועצה" באולם אחד . במצב עניינים כזה נגזר על ה"דומא" חוסר אונים ועקרות . 5 "ג'וינט , " שמו המקוצר של "ועד החלוקה היהודי המאוחד" , ( Distribution Committee joint ) הארגון היהודי האמריקני הראשי לעזרת יהודים מעבר לים . גוסד ב 1914 לשם חלוקת הכספים שנאספו לטובת היהודים נפגעי הפרעות . 6 יק"א , שמה המקוצר של '' חברה יהודית להתיישבות" ( Association Jewish colonization ) חברת צדקה יהודית , שמטרתה לעזור ליהודים להגר מארצות בהן הם נרדפים . נוסדה ב 1891 על ידי הבארון מוריס הירש . עיקר פעלה הוא בארגנטינה ובבראזיל . בתחילה היה יחסה להתיישבות היהודית בארץ ישראל שלילי , אך אחר כך החלה לגלות עניין בארץ . 7 שמו של בית הנבחרים הרוסי , שנוסד אחרי מהפכת , 1905 על ידי הצאר ניקולאי ה . 2 המוסד בוטל בעקבות המהפכה הבולשוויסטית ב . 1917

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר