מאכס נורדאו

עמוד:37

אחת את המסווה מעל פני התחליף ולהראות , שמתחת למעטה עלה הזהב המרוקע מסתתרת רק צורתם החדשה של ההתבוללות והגיטו . זכורני נאום אחד שלו . לאחר המהפכה התורכית הראשונה היו ה"תורכים הצעירים" באופנה ; במאמריה הראשיים החוותה לפניהם עיתונותן של כל הארצות קידה , ואפילו המנהיגים הציוניים היססו , אם לא כדאי לקבל את הצעתו של נאזם ביי בדבר יצירת מושבות ב"אנטוליה , מאקדוניה ובדרך אגב גם בארץ ישראל . " בקונגרס הציוני שנערך בהאמבורג שם נורדאו קץ לתכנית זו במשפט אחד . " שוב פיזור י אנו מודים על כך בהכנעה , אך זאת יכולים אנו למצוא קרוב יותר וזול יותר . " משגה אחד עולה לנו מרשימת הישגיו בשירות הציונות : בקונגרס השישי הוא תמך בתכנית אוגנדה . אך יתכן , שגם כאן תשפוט ההיסטוריה אחרת . הכל שכחו זה מכבר באלו נימוקים השתמש נורדאו להגן על אוגנדה ; מאותו נאום נשאר בזכרוננו רק מושג אחד , ומושג זה קטל את אוגנדה ו "מקלט לילה . " כמו בנשמתו של בלעם — למראה אוהלי ישראל — אבל במהופך , ניעורו בו שני רגשות , שתי תכונות אופי התרוצצו בנשמתו באותו יום : איש המעש — המדינאי — ניסה לשזור נימוקים בשרשרת , אך ה"רואה , " החדור רוח אל , אמר את האמת — וניצח . על הצהרת באלפור הגיב נורדאו בשתי סיסמאות . שתיהן עוררו עליו דברי תוכחה ולגלוג , אך בסופו של דבר הוכחה צדקת שתיהן . באסיפה ההיסטורית בלונדון י הוא אמר , שההצהרה איננה בחזקת מתת לדל , שאין בכוחו להשיב טובה תחת טובה ; שארץ ישראל יהודית חשובה לקיסרות הבריטית באותה מידה , שחשובה לנו התמיכה הבריטית ; ושההצהרה היא חוזה מועיל אהדדי , שלפיו רשאי כל צד , — ובתוך כך איפוא גם אנו — להציג דרישות . "אותנו , " כמובן , הביכה תפיסה נועזת כזאת . ואולם כיום מאשר כל מאורע חדש במזרח אמת זו ביתר בהירות . נורדאו צדק . עוד לפני האסיפה הלונדונית הטיל נורדאו אל תוך ההמון עוד סיסמה ו הצי מיליון עולים ! ההמון הגיב על כך באי הבנה מוכת תמהון . שבעים ושבעה " אקסטרנים" החלו להסביר לו , למאכס נורדאו , אחד האנציקלופדיסטים 1 ב 1920 נערכה ב"אלברט הול" בלונדון אסיפת המונים , בד , דיברו , בין השאר , לורד באלפור וד"ר ח . וייצמן . נאומו התקיף של נורדאו , בו העלה את תביעות הציונות ברוחו והגדיר את זיקת הגומלין בין השותפים ל"הצהרת באלפור" — ממשלת בריטניה והציונים — עוררה מורת רוח רבה בקרב ההנהגה הציונית הרשמית . 2 אלה שלא למדו בכתי ספר תיכוניים ברוסיה בשל ה"נומרוס קלאוזוס , " אלא הכינו עצמפ לבחינות בגרות ונתקבלו באוניברסיטאות בחוץ לארץ .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר