מאכס נורדאו

עמוד:36

זו עדיין נגזר עלינו לסמם את עינינו , אוזנינו ונשמתנו בתיאורים של אנשי הבוסר במוסיקת הדיסונאנסים ובמעשי להטוטים במקום בפיוט . רק עתה מתחילה להיות מורגשת השיבה אל האמנות והספרות של בני אדם בריאים — אל האידיאלים של נורדאו . הוא היה אדם יוצר , מודד , ובידו אמת מידה של צדק . אמת מידה זו יישם לגבי התופעות ואמר את דברו בלא רחמים : מאזניכם מאזני כזב . בדרך זו החדיר לתוך נשמותיהם של בני דורו את זכר הדברים שהעולם שוכח בנפש חפצה : מידה שלימה , משקל שלם , אמת . מצוייד במידה שלימה זו בא נורדאו גם אלינו ל"באזל . " כאן יכלה להתבלט בבהירות , אפילו בעיני זרים , תכונתו היסודית , שהיתה מוסווית ביצירתו בתקופה ה"וינאית" על ידי התמרמרות י אהבה אדריכלית גדולה . הרצל יצר את המסגרות המעשיות של התנועה הציונית — נורדאו יצר את הלך הנפש שלה . להרצל שייכת המלה : judenstaat ( מדינת היהודים , ( לנורדאו judennot — ( צרת היהודים . ( הוא היקנה לנו את התפיסה העמוקה של הצער היהודי , שעליו מתבססת מאז כל הביקורת שלנו על הגולה . זאת לימד הוא אותנו לראות מבעד לערפל ה"אנטישמיות של אנשים" הסובייקטיווית , שפעמים היא מתלהטת ופעמים רק מהבהבת , — אובייקטיווית , חסרת רחמים , אינה יודעת לא גאות ולא שפל , אינה מכירה "באנטישמיות של דברים , " חוק ברזל של הגולה , הדן את המיעוט לגסיסה נצחית על שום שמיעוט הוא . אך עם זאת הוא גם לימד אותנו לראות , ש"צרת היהודים" היא גם כוח מניע כביר , המסוגל לזעזע את מצפון העולם ולגייס את כל הציוויליזאציה לעזרת מאבקנו למען החופש והתחייה . אולם גם ב"באזל" ידע נורדאו להרוס את מה שצריך היה להרוס . מעולם לא התקיף את השקר הגרוע ביותר של נינווה בלגלוג עצום ורצחני שכזה . כפי שעשה זאת לשקר הפחדני של הגולה ששמו התבוללות , בנוטלו ממנו את ארסו . בסביבותינו , במזרח , הנחית נאומו בקונגרס הציוני השני מהלומת מוות להתבוללות ו שנים מספר לאחריו טואטאה ההתבוללות החוצה , בתורת תכנית , ללא השאר כל זכר . תורו של המערב עוד יגיע . אך הדבר החשוב ביותר , שהביא נורדאו ל"באזל , " היתה המידה השלימה . ציונותו שלו היתה ציונות של זהב צרוף : מדינה יהודית מזה ופתרון מלא לבעיה היהודית מזה . אף לא פעם אחת לא נתפתה לקבל תחליפים מקלים או פשטניים , כגון "תחיית ארץ האבות" או "מרכז רוחני . " על ארץ אבות להיות מדינה יהודית , שאם לא כן לא כדאי לנקוף אצבע כדי להחיותה . על מרכז רוחני יהיה זמן להרהר , לאחר שנבנה מרכז ממשי , שיימצא בו מקום לכל מי שסובל ואינו רוצה להיכנע . הוא ידע , כפי שלא ידע איש , להסיר במלה קולעת

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר