ה"שמאל"

עמוד:33

היהודים לא בתור "שמאליים" ולא בתור סוציאליסטים , אלא בתור "חובבי ציוך טובים — כטובים שב"חובבי ציוך . היה רצון להגיד — כ"ציונים , " אך אי אפשר . הציונות נבדלת מ"חיבת ציון" ומ"בניין הארץ" בתנופתה , בחוש הפרספקטיווה המתמיד והקנאי שלה . דווקא הפועלים היהודים , בה במידה שהולך ונאגר אצלם מה שגלב אוספנסקי - כינה בשם "תרהוטת , " כן הולכים הם ומאבדים ביתר קלות מזולתם את חוש הפרספקטיווה . בפעם הראשונה נתקלתי בתופעה ז 1 בשנת , 1918 במערכת גיוס המתנדבים לגדוד . בארץ ישראל היו קיימות אז שתי הסתדרויות פועלים , אולם רק לאחת מהן ( דווקא אצל זו , שנחשבה ליותר לאומית ולפחות שמאלית ) כבר היתד . אז "תרהוטת" בצורת יישובים חקלאיים אחדים , ואשר על כן סירבו כמעט כל חבריה לשרת בצבא ; אצל האחרת לא היו עדיין ה"פאלאנסטרים" שלה — וכמעט כל חבריה שירתו בצבא והחזיקו ברוביהם באמונה עד הרגע האחרון . יש לשער , שהיה כאן גם הבדל נפשי , אך ביסוד ההבדל הזה היה מונח צנז הרכוש , — ההרגל הקדוש , הנאצל , האלוהי , תכנוהו ככל שתרצו — אך ההרגל המקהה שבדאגת יום יום . עכשיו נעשתה דאגה זו לדאגת שעה שעה , ואיני בטוח , אם היא לא שחקה גם את ההבדלים הנפשיים . עם מעוות אנו בדרך כלל , אך אין לך דבר מוזר יותר , חסר תקדים יותר מאשר אותו המחזה בארץ ישראל שכמותו עדיין לא ראינוהו אפילו בהווי חיינו : אותו הלך רוח של היבול הקרוב ביותר , אותו זלזול בעקרונות ובפרספקטיוות , הנחשב אצל עמים אחרים לקניינה המיוחד של האיכרות הזעירה — נעשה אצלנו בארץ ישראל לזכות הבכורה של האגף ה"שמאלי . " בו יותר מכל העמיק להכות שורש פולחן הפרה , הטראקטור והתקציב ; עליו בעיקר נשענים ומסתמכים שוללי הפעולה המדינית ; וכאשר מתעוררת השאלה על ביטול עקרון זכויות הבחירה , על מסירת השלטון לידי הגבירים , הבזים גם לציונות וגם לדמוקרטיה , הרי אנשי ה"שמאל , " אנשי הפראזיאולוגיה הסוציאליסטית , לעיתים קרובות אנשים בעלי אמונה מהפכנית , משפילים את עיניהם וכובשים פניהם בקרקע ... 2 גלב אוספנסקי , ( 1902-1843 ) סופר רוסי , מחשובי הנציגים של תנועת הייעממיים" " ) נארודניקי , ( " שאיבד , בסופו של דבר , את אמונתו ביכולתו של האיכר הרוסי לשפר את מצבו באמצעות ההשכלה . 3 הכוונה להצעה בדבר הרחבתה של הסוכנות היהודית וצירופם של גבירים לא ציוניים להנהלתה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר