ללא תכנית

עמוד:24

בפולין — בעוצמה בלתי שכיחה . שם נתגלתה לפתע מגמה אדירה ביו היהודים — לברוח , ובעיקר לארץ ישראל . נוכח תופעה כזאת אין להסתפק בעמדת "על המשמר , " בביקורת על אנשים ועל כוונותיהם ובקריאות לפיקוח ול"בחירה . " כל אלה הם דברים חשובים , אך במקרה הנדון — משניים . העיקר הוא , שיש התחלה של דחף בלתי מאורגן אל ארץ ישראל . העיקר הוא , שארץ ישראל מתחילה להיעשות צורך ברור , מוחשי והכרחי להמונים הרחבים ; והעיקר הוא , כפי שכולנו יודעים זאת , שאין הממשלה רוצה להתיר עלייה גדולה לארץ ישראל ; ושעלייה גדולה אף אינה אפשרית מבחינה כלכלית , בלא שתוכשר הארץ באופן יסודי לקליטתה , כלומר — בלא רפורמה חקלאית , רפורמה מינהלית ורפורמות בתחומי מסים , מכס ואחרים . הולד ונוצר מבוי סתום , ודרוש מוצא ממנו . כוחה של הקבוצה המנוגדת — "עת לבנות" — נעוץ דווקא בכך , שהיא מציעה מוצא כלשהו : היא מוכיחה , שכל העניין נעוץ בכסף , ואת הכסף ניתן לקבל , אם תימכר הבכורה הציונית לגבירים . המוצא כשלעצמו — חסר טעם ; ואולם זהו , בכל זאת , ניסיון , שיש בו משום תשובה חיובית . קבוצת "על המשמר" אף לא ניסתה לתת תשובה כלשהי . חשש זה לתת תשובות חיוביות אופייני , כנראה , לכל אנשי ה"אופוזיציה . " האדון אברהם גולדברג מניו יורק נתפרסם זה לא מכבר בגרמניה הודות למאמרים ולנאומים אחדים , שהיתה בהם הטחת ביקורת חמורה כלפי שיטות ההתיישבות הנהוגות כיום . העיתונות כללה גם אותו ב"אופוזיציה , " אך נדמה שבטרם עת . ואולם מעניין לדעת , שגם בפיו אין תשובה חיובית . האדון גולדברג אמנם רואה , שעלייתנו היא אפסית מבחינה מספרית ושהתיישבותנו אינה מביאה לשום "בית לאומי ; " ארץ ישראל חייבת להיות פתוחה להתיישבות המונית , שאם לא כן העסק אינו כדאי . כל זה נאמר בתוקף רב . אך בכל מה שנוגע למסקנות , לשיטות חדשות — ניכרת אצל האדון גולדברג הססנות ומבוכה . משהו בדומה לכך , שעל קרן היסוד להפקיר את הטיפול ביישובי הפועלים לגורלם ולתמוך ביוזמה פרטית בערים . במלים אחרות / חלוקה אחרת של כספים , ונוסף על זה , כך יש לשער , משיכת מקורות כספיים חדשים ( האדון גולדברג נמנה עם מצדדי "הרחבת" הסוכנות היהודית ) ; ובזאת יבוא הכל על פתרונו . הואיל וידוע , ששום דבר לא יבוא על ידי כך על פתרונו , יוצא איפוא , שהאופוזיציה של האדון גולדברג , כמו האופוזיציה של הקבוצה הפולנית , לא תישא פרי . וחבל על כך ביותר . לאמיתו של דבר , תשע עשיריות של חבריה הפעילים של ההסתדרות הציונית מודאגים מאוד , דאגה עמוקה , מכל המתרחש עתה . תכנית החיסול של הקונגרס , בתור המוסד העליון , מעוררת שאט גפש מרגיז אפילו בחוגים התומכים בהנהלה הציונית . דבר זה מורגש גם בארצות הברית .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר