"רבי־געלד"

עמוד:21

בארץ ישראל זה לא יתכן , וכנגד הפטפוט האופנתי שלפיו נטען — "שישלמו הם עצמם , " הרי הרבה יותר מחוכם היד . להציג את העיקרון הנגדי ' ההוראה בבית הספר היסודי צריכה להינתן חינם , כשם שניתן חינם האוויר לנשימה . אצלנו נהוג לנמק , שאין הוראת חינם בשום מקום , כי בארצות המתקדמות משלמים מסים גבוהים ; בארץ ישראל המסים נמוכים יותר , ולכן ש"ישלם את ההפרש" היהודי . זהו פלפול קל דעת ושטחי . העניין אינו בכך , שהיהודי בארץ ישראל משלם פחות מסים מאשר ההולאנדי בהולאנד או האנגלי באנגליה , אלא בזאת , שהוא משלם בדיוק אותם המסים , שמשלם שכנו הערבי . אולם הערבי מקבל תמורת המסים האלה , במסגרת בתי הספר , את כל הדרוש לו , אם משום שאין לו דרישות השכלה , ואם משום שאוצר המדינה מעניק לו עתה בתי ספר חינם . היהודי , המעלה אותם המסים , אינו מקבל דבר . על סמך זאת מציעים חסידי המסורת הנאצלת להטיל עליו מס נוסף — והדבר צריד ליהפך לתקן ! מבחינה כלכלית , אין לך מדיניות של התאבדות עצמית מובהקת מזו . מאבקנו על עמדות בארץ ישראל בכלל מסתבך והולד משום שרמת החיים של היהודי יקרה מזי של הערבי ו המגורים , הלבוש , המזון וכל נסיבות חייו . בעייתנו הכלכלית נובעת כמעט כולה מכך , שאנו נאלצים להתמודד עם בן תחרות , שלגביו הכל זול יותר פי שניים . בתנאים אלה , לאשר מם נוסף על השכלה ולראות בזאת את הדבר הנכון , יהיה משגה גורלי . וגורלי עוד יותר יהיה משגה זה מבחינה לאומית . אומה , שהציבה לעצמה משימה תרבותית מיוחדת , שאין היא מן הקלות , כמו תחיית הלשון , אינה יכולה להפקיד את ביצועה בידי כל קבוצת הורים נפרדת לעשותה כרצונה . לעת הזאת במיוחד מגיעים לארץ ישראל בני אדם , שידיעת העברית שלהם אינה עומדת תמיד במבחן גבוה . אפילו בקרב שוחרי העברית המושבעים , ספק אם מחציתם מבינים ששפת התרבות הלאומית צריכה להיות גם שפת ההוראה . עוד זד , לא מכבר עלה במאמץ רב לשכנע את הציונים הנלהבים ביותר של ליטא , רוסיה ופולין באמת זו . יש ודאי בין העולים החדשים כאלה , האדישים לגמרי לבעיה זו . הם נקלעים אל תוך האווירה הארץ ישראלית ונתונים לרוח פרצים של השפעות שונות ומגוונות : האורתודוכסיה הקיצונית סוברת בכלל , שאין זה יאה להחיות את לשון הקודש ; חוגי "אליאנס" " ) AMance isra & ite UniverseUe 2 כל ישראל תכריס , " בראשי תיכות — כי"ח . ( אגודה יהודית צרפתית , שמטרתה להגיש סעד לקהילות יהודיות נחשלות . נוסדה ב 1860 בפאריס . בין שאר מטרותיה לפעול להשגת שוויון זכויות ליהודים . רק אחרי מלחמת העולם הראשונה נשתנה במקצת יחס האגודה למפעל הציוני . בארץ ישראל הקימה כי"ח את בית הספר החקלאי הראשון " , מקור . ישראל" ( ב . ( 1870

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר