"רבי־געלד"

עמוד:20

בעברית בלא שתנהג באי נימוס . " אני מקווה כי יש בכר משום הגזמה , אך ספק אם אמנם הגזמה גדולה מדי . עם זאת , יש להם לעולים אלה ילדים . בתקופת החלוציות היה אחוז הילדים מזערי ו עתה הם רבים — ולהוריהם , המשתייכים ל"טיםוס החדש" אומרים , שהנימה הריאליסטית עולה אצלם על הנימה האידיאליסטית . יתירה מזו י אצל רבים היא משתזרת בנימה האורתודוכסית . לפיכך , ילד ויוכשר בעתיד הלא רחוק , קהל לקוחות גדול של בנים בשביל ה"חדר" הז'ארגוני , בנות בשביל בתי הספר של המיסיון , ובני שני המינים בשביל ה"אליאנס" ו"הקולג' האנגלי ; " ולא ייפלא הדבר , אם , בסופו של דבר , גם בשביל בתי הספר הערביים הממשלתיים . כל זה עניין חמור ביותר . להציג את "תקציב בתי הספר" ואת ה"התיישבות" זד . מול זה , פירושו משחק במלים . דומה , שכבר דובר די והותר על כך , שאי אפשר לנהל " התיישבות" במובנה האמיתי של המלה על סמך קרנות ציבור . תפקידן של קרנות הציבור הוא ליצור תנאים מוקדמים , להכשיר את הדרך להתיישבות . איש אינו מכחיש , שמשק לדוגמא וכיוצא בזה הינם תנאי מוקדם להתיישבות . ואולם גם בית ספר הוא תנאי מוקדם שכזה ; ובעניין שלנו — אחד החשובים שבהם . בבואנו להחזיר לארץ ישראל את כוחות המשיכה שלה , לעורר בה עניין , הרי בכל ה"פובליסיטי" ( הפרסומת ) ( אם נשתמש בניב המסחרי האופנתי השגור עתה אצלנו , ( שכבר נותנת היום את אותותיה ה"מסחריים" עשויה הבשורה על "ילדים המםטפטים בלשון התנ"ך" למלא תפקיד עצום , ואולי גם את התפקיד הראשון במעלה . אך גם חוץ מן התעמולה בשימושה המעשי ביותר נתגלה בית הספר הארץ ישראלי כאמצעי התיישבותי עצום . אחוז גדול של היישוב נוצר תודות לכך , שלאחר כל הפקפוקים וההיסוסים אם "לנסוע או לא לנסוע , " מילא את התפקיד המכריע במועצת המשפחה הנימוק הבא : שם אפשר יהיה להעמיד לרשות הילדים בית ספר יהודי אמיתי . אם למנות ולחשב , כמה מתיישבים בעלי ערך נתן לארץ ישראל אותו גורם בלתי שקיל , הרי ספק אם יימצאו גורמים בני משקל שיעלו עליו במשקלם ובתוצאותיו מבחינה מספרית . על האיכות אין מה לדבר . לבסס אסמכתא ז 1 על המסורת הנאצלת של "רבי געלד" — אין טעם . מסורת זו נאצלת רק במובן זה שהיא מעניקה כבוד ליהודים , שיצרו על חשבונם שלהם את מה שצריכה היתה ליצור המדינה , ואולם המסורת , שלפיה על היהודי להוסיף ולשלם מכיסו בעד חינוך ילדיו , לאחר שכבר שילם את כל המסים , לא הוסיפה כבוד למדינות שבהן הוא ישב . היה זה מצב בלתי טבעי : — " רבי געלד" היה אחד מסימני אי השוויון במעמד היהודי ואחת הסיבות השניות במעלה להתנוונותם הכלכלית של היהודים .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר