הקדמה

עמוד:9

הקדמה ספר זה מסכם שנים רבות של עבודה עם בתי ספר ושנים רבות של הוראה בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר אילן . המפגשים המרתקים עם מורים ומנהלים במהלך פרויקטים לשינוי ולשיפור של בתי ספר לימדו אותי שיעור מאלף על אודות הפערים והקשרים שבין התיאוריה למציאות . המפגשים עם הסטודנטים היו לי מעיין נובע של דיונים ורעיונות , חידוד מחשבה ושפע של תובנות . אחדים מן הרעיונות בספר זה התגבשו בהדרגה ועברו שלבים שונים של הבנה , תוך חזרה על נושאים שוב ושוב בניסיון להקיפם באופן מלא יותר . מטרת הספר היא לפרוש לפני הקוראים את התחום המורכב והסבוך של ראיית בית הספר כמערכת מנקודות הראות של תיאוריות שונות , תוך הצגת ממצאים מחקריים שיש בהם לעיתים כדי לתמוך בתיאוריה מסוימת ולעיתים כדי להפריכה . הפרק הראשון פותח את הדיון במושג "ראייה מערכתית , " ופורש בפירוט רב את מכלול המרכיבים של המושג , את התפתחותו ואת האופן שבו ניתן להיעזר בו לצורך הבנה טובה יותר של המציאות בבתי הספר . בפרק השני מוצגים שני נושאים הקשורים זה לזה , אשר מהווים היבט מעשי של ראייה מערכתית : תהליכי קבלת החלטות ופתרון בעיות בצוותי מורים . הפרק מציג דוגמות של תהליכים שהתרחשו בפועל בבתי ספר ומחוץ להם , ומנתח שלבים שונים בתהליכים הללו . הפרק השלישי והפרק הרביעי עוסקים בסוגיה המעסיקה את המחשבה הארגונית על בית הספר זה יותר מארבעה עשורים ; האם בית הספר הוא ארגון בעל חיבורים רופפים ? פרק ג פורש את פירוש המושג "חיבורים רופפים , " וסוקר את משמעותו המעשית בהקשר של בית ספר . הוא מציג חמישה מרכיבים הכרחיים לקיומו של בית ספר , ומתאר את טיב ה"חיבורים" והקשרים ביניהם . פרק ד , לעומת זאת , מציע זווית אחרת לבדיקת הקשרים בין יחידות שונות בבית הספר , על ידי בחינת נקודות המבט של קבוצות שונות של בעלי תפקידים בבית הספר . בפרק נעשה ניסיון להשיב על השאלה : האם קיימת תפיסה אחת של המושג "בית ספר" או שמא כל קבוצה של בעלי תפקידים חיה בעולם מקצועי משלה , אשר קשור לעולמן של קבוצות אחרות בקשר רופף בלבד . בחלקו השני של הספר מוצגים מחקרים שנערכו כחלק מנסיונות שינוי מערכתיים , הן בבתי ספר כמוסדות יחידים והן בקבוצות של בתי ספר השייכים למערכות חינוך מוניציפליות . הפרק החמישי מציג את נקודת הראות של התלמידים בבית ספר שעובר שינויים מערכתיים . תפיסות התלמידים חושפות כמה אמיתות שקשה להתעלם מהן , שנראה כי הן פועל יוצא מהמדיניות החותרת להישגים לימודיים גבוהים . הפרק השישי בוחן שינויים מערכתיים מנקודת הראות של המורים , ובודק באיזו מידה שינויים מערכתיים הנוגעים בדרכי הוראה ובדפוסי ארגון מתקשרים לתחושת המסוגלות של מורים . בפרק השביעי מוצגות נקודות הראות של מורים שהתנסו במשך שלוש שנים

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר