פרק א מטלת ביצוע בביולוגיה: תכנון אמצעי־מניעה ביוכימי יפה גוטוירץ

עמוד:13

שילוב המטלה במסגרת הבית ספרית מתוך הרציונל לפיתוח המטלה עולה כי היא ניתנה לא לשם סיכום של יחידת הלימוד בנושא "רבייה , " כי אם להבנייתו של הידע בנושא , כל קבוצה על פי כיווני החקירה שתבחר לה . המטלה ניתנה סמוך ( כשישה שבועות ) לסוף שנת הלימודים , מכיוון שהנושא "רבייה" תוכנן מלכתחילה להיות האחרון ברשימה של נושאי הלימוד לשכבה של כיתות י , לאחר חזרה מחופשת הפסח . בשלב זה של ההוראה נמצאו התלמידים במצב בו היה להם ידע בסיסי הכרחי שנדרש ( מלימודים קודמים ) לצורכי התחלת הביצוע של המטלה , אם כי הם היו ערוכים פחות מבחינת "הנכונות הנפשית , " מכיוון שציפו ליציאה למשך שבועיים אל מחוץ לבית הספר , וכן היה זה סמוך למדי לסיום שנת הלימודים . בדיעבד הסתבר שלנתון זה היתה השפעה קריטית על ביצוע המטלה על ידי התלמידים , מכיוון שלא עמד לרשותם די זמן לחקירה ולתכנון לשם העמקה , כפי שהיו רוצים ( וכפי שהם עצמם ציינו במשוב שלהם למטלה . ( בבית הספר נהוגה בעיקר הוראה מן הסוג הקונוונציונלי , הוראה פרונטלית , משולבת בנסיונות חדשניים שונים של עבודה בסביבות מחשב , עבודות צוות , פרויקטים שונים שניתנה בהם , מן הסתם , הזדמנות לתלמידים לחקור נושאים שונים בעצמם , בעיקרם חוץ קוריקולריים . עם זאת לא שולבו במהלך הלמידה חלק מאותם כלים , פחות מובנים , המשמשים בגישת ההוראה וההערכה החלופית , לרבות מטלות ביצוע . יחד עם זאת , מכיוון שמדובר במקצוע "ביולוגיה , " הרי מעצם טבעו של המקצוע , הוראתו משולבת בעבודת מעבדה , בה התלמידים מתנסים בעבודה בזוגות במעבדות חקר , בתכנון ובביצוע של ניסויים וכן בכתיבת דו"חות מעבדה . כמו כן , לכיתה ספציפית זו היתה התנסות קודמת אחת בעבודה קבוצתית בנושא ביולוגי אחר : "בעיות במערכת החיסון , " אלא שאופן העבודה על נושא זה היה מובנה למדי , והיה על התלמידים להתמודד עם עיבוד של חומר או שחזורו בלבד , בלא להבנות בעיה הדורשת פתרון או לנסחה . שיטת ההערכה המקובלת בבית הספר היא זו המעוגנת בגישה המסורתית ומייחסת משקל רב למבחנים , בחנים ועבודות כתובות קצרות , אך גם מתייחסת ( אנחנו מקוות ) להשקעה ולמאמץ של התלמיד . הערכת קבוצות העבודה בכיתה זו בנושא "בעיות במערכת החיסון" נעשתה , על פי דיווח המורה , על בסיס קריטריונים אחדים ( שלא נמסרו לתלמידים מראש ) שהתייחסו לכרזה שהציגה כל קבוצה , להצגת הידע בעל פה על ידי נציגי הקבוצות ולשתי שאלות ( למבחן ) שחיברו התלמידים בכל קבוצה . אוכלוסיית התלמידים בשכבה של כיתות י היא בעיקרה אוכלוסייה מבוססת מאיזור במרכז תל אביב ובצפונה , ומיעוטה מאיזור בדרום העיר . זו אוכלוסייה סלקטיבית של תלמידים טובים , שרובם נבחרו מתוך היכרות עימם בחטיבת הביניים , וחלקם באו מבתי ספר מזינים שונים בעיר על בסיס תעודות טובות ו / או ראיונות ( שהוכיחו שהם "ראויים" ללמוד בבית ספר זה . < חלק מן התלמידים ה"חדשים" באו מבתי ספר שנהגו בהם שיטות למידת חקר , אם כי לא ידועה לנו הדרך בה נעשו הדברים ועד כמה היו המשימות

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר