פרק א מטלת ביצוע בביולוגיה: תכנון אמצעי־מניעה ביוכימי יפה גוטוירץ

עמוד:12

חשבנו שהנושא הנידון , בעיקר בהקשר האדם , מזמן לתלמידים מעורבות רבה מעצם היותו מסקרן , מעניין , בעל משמעות אישית לתלמידים וקרוב לליבם ול"עיסוקם" היומיומי . מסיבה זו הוחלט שנושא זה ישמש אותנו בנסיוננו ליישם הלכה למעשה את שאנו מאמינות בו : למידה קונסטרוקטיביסטית , שהלומד מגיע בה לשליטה בחומר ומפתח את המפה המושגית שלו לגבי תחום הידע הנידון . על פי גישה זו יהיה הלימוד משמעותי יותר , מאחר שהתלמיד בונה לו את המבנים השכליים שלו על סמך התנסויותיו ועל פי הכנותיו את המציאות . התלמיד שולט בהובלת תהליכי ההבניה והעיצוב של הידע , המושגים והמיומנויות ואחראי להם . הוא מתנסה באופן פעיל בחשיבה , מפיק משמעויות אישיות , קושר בין סכימות ידע קיימות לבין סכימות חדשות , ומגיע להבנה בכוחות עצמו , תוך שהוא בונה לעצמו את המודלים המנטליים שלו . ברי לנו שכמורות יהיה עלינו לאפשר לתלמידים את הבחירה : עם מי ללמוד , איך ללמוד , איפה ללמוד , ולתפקד כמסייעות ללמידה , המלוות את תהליך הלמידה של התלמידים תוך יצירת הזדמנויות למצבים מעוררי חקירה והצעת פעילויות מתאימות שיאפשרו להם ליצור את הקישורים המתאימים ולהגיע להבנות בכוחות עצמם . כל האמור לעיל הוביל אותנו לחשיבה כי העסקת הלומד במטלה בעלת מטרה המעלה בעיה הנגזרת מן הרקע שלו ו"מתחברת" לחיי היומיום שלו , בה יוכל לבחור בעצמו את כיווני הלמידה / החקירה ולהציע פתרונות שונים , תהיה אפקטיבית ותוביל אותו ללמידה משמעותית . מטלת ביצוע היא אחד הכלים העשוי , לדעתנו , לשרת בצורה טובה ביותר את שאנו מאמינות בו ולספק לתלמידים את ההזדמנות המתאימה לבניית המודלים המנטליים שלהם בנושא . מטלת ביצוע שעוסקת בתכנון אמצעי מניעה נראתה לנו כבעלת ערך רב לתלמידים : עליהם להפעיל בה שיפוט ולהשתמש בידע לפתרון בעיה בהקשר בו ייתקלו ( או נתקלים (? בחייהם הבוגרים כאזרחים או כצרכנים . מצאנו לנכון להשתמש בכלי זה מתוך הכרה בצורך לאפשר לתלמידים נקודות מבט שונות , כיווני חקירה שונים , צורות ביטוי שונות , ובכללן ביטוין של אינטליגנציות שונות מזו המילולית הלשונית , ומתוך הכרה בכושר ההמצאה / היצירתיות של תלמידים , דמיונם ועומק המחשבה , הפתיחות והסקרנות שלהם . ועוד : מטלת ביצוע המאפשרת לתלמידים לתכנן ולבצע חקירה , לאסוף נתונים , לנתחם ולהציגם , לפרשם ולהסיק מהם מסקנות , תוך השגת היעדים הכלליים והספציפיים של תוכנית הלימודים , ענתה על הצרכים והשתלבה בתפיסת הלמידה שלנו . חשבנו גם שמטלה זו מזמנת עבודת צוות , שעשויות לבוא בה לידי ביטוי התנהגויות הנתפסות בעינינו כהכרחיות לפיתוחו של תלמיד חושב ובעל חשיבה ביקורתית , ותורמות ללמידה משמעותית בכך שהן מאפשרות להעמיק את ההבנה באמצעות הדיון הקבוצתי . מן הראוי לציין שניצלנו את הסיטואציה לצורך יישומו של אותו רעיון של עבודה בצוות , שאנו מטיפות לו , ואכן , גם אנו , בעבודתנו , היינו שותפות ועדות מלאות לכל תהליך הפיתוח , לתהליך הביצוע ולתהליכים שהתלמידים התנסו בהם , ובסופו של התהליך , להערכת הביצוע .

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר