הקדמה

עמוד:9

דוגמות לשאלונים ולדפי הערכה עצמית והערכת עמיתים , וכן דפי משוב לתלמיד . כמוכן הפרק מתאר את הלבטים והקשיים שעלו בשלבים השונים של העברת המטלה והלקחים שהופקו בעקבותיהם . אלה גובשו לסדרת "טיפים" למורה המבקש לצאת למסע מסוג זה . בפר ק ש , שוש לוין מציגה שימוש במחוון שבנתה לעריכת תצפית להערכת ביצוע במטלה במתמטיקה לכיתה יא . היא דנה ביתרונותיו של כלי זה ומפיקה לקחים מהשימוש בו בשתי כיתות . בפר קי , צופיה יועד מתארת התנסות בשימוש ביומני תיעוד למידה לפיתוח חשיבה רפלקטיבית אצל תלמידים בבית הספר היסודי . הפרק מפרט את התוכנות שעלו משימוש זה , ומביא דוגמות מקטעי יומנים כשהן מסווגות על פי קטיגוריות , וכן תגובות של תלמידים על כלי זה . בפר ק יא , גילה צימט , שרה רוזנאו ושולמית ורנר , העוסקות בהדרכה פדגוגית , מתארות פיתוח כלי לדיווח ולהערכה של התנסות מעשית של סטודנטים במסגרות ההכשרה המקצועית בתחומי החינוך והבריאות . הפרק מתאר את פיתוח התדריך ליומן הלמידה של המודרכים ואת פיתוח המחוון להערכת הדיווחים , ומדגים את אופן השימוש בו . חלק נכבד מהפרק מוקדש לשיקולים שהנחו את בניית הכלי ולתהליך העבודה המשותפת של שלוש הכותבות , שהניב כלי שימושי לצורכי ההדרכה הייחודיים של כל אחת מהן . בפרק יב , ליסה אמדור ועירית ויטל מתארות התנסות ראשונית במהלך של הכנסת השימוש בתלקיט להערכת הישגים באוריינות לבית הספר היסודי . הן מסבירות את הרציונל לשימוש בכלי זה ומתארות את האופן בו הכשירו את המורים בנושא . הן גם מביאות דוגמות לכלים שפיתחו המורים במהלך העבודה על התלקיט בכיתה ולביצועים של תלמידים בהם . חותם את הפרק דיון בקשיים שהתעוררו במהלך ההתנסות , מלווה בהפקת לקחים לצורך השבחת העשייה בהמשך . בפר ק יג , רותי הלפרין אשורי , לאה אורשר , רחל זמיר ואיריס גניס דנות בסוגיה הקשורה לשימוש במחוון , אמצעי שנעשה בו שימוש ברוב ההתנסויות שתוארו בספר זה . הסוגיה נכתבה בהיות המחברות תלמידות בקורס "חלופות בהערכה , " וכתיבתה היוותה לגביהן מטלת ביצוע אותנטית , בהיותה חלק מנייר עמדה כיתתי בנושאי הערכה חלופית שנמעניו בכוח הם אנשי הפיקוח במערכת החינוך . המחברות דנות בשאלת שיתופם של התלמידים בפיתוח מחוונים , תוך שהן מתייחסות לרציונל של שיתוף זה ולקשיים הצפויים , וכן מציעות קווים מנחים ליישומו בשטח . חותמת את הספר אחרית דבר המאירה את המאפיינים המשותפים שבאו לידי ביטוי ביישומי ההערכה המושכלים שדווחו בפרקים השונים . מאחר שכל פרק מתאר התנסות אישית שונה , ועומד לפיכך בפני עצמו , ניתן להתחיל בקריאת הספר מכל פרק . מטרות הקריאה יכולות להיות שונות , כגון הכרת דוגמות למטלות ביצוע ומחוונים בתחום תוכן מסוים או בתחומים שונים ; מעקב אחר השלבים

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר