הקדמה

עמוד:7

הקדמה become great acts . " "Great thoughts reduced to practice William Hazlitt לפניכם ספר אותנטי על חשיבה של מורים במהלך שלבי פיתוח של כלי הערכה , העברתו לתלמידים , ניתוח התוצאות והפקת המשוב לשיפור ההוראה והלמידה . כל פרקי הספר נכתבו על ידי מורים שקיבלו הכשרה בנושא הערכת הישגים במסגרת לימודיהם לתואר שני או שלישי , וניסו ליישם את אשר למדו במסגרת עבודתם . בכל פרק מודגשים שיקולי הדעת , ההרהורים , הלבטים והלקחים מן ההתנסות המדווחת , ומובאות עצות למורה המתעתד לצאת למסע מסוג זה . הספר כולל מגוון של כלי הערכה : מטלות ביצוע תחומיות , בינתחומיות ועל תחומיות , תצפית , יומנים לתיעוד למידה ותלקיט . כל הכלים הללו נכללים תחת המטרייה שכותרתה " הערכה חלופית" rmnnn , ( Alternative Assessment ) ביישומה האידיאלי חלק מתרבות הוראה למידה הערכה > הל"ה < המבוססת על עקרונות קונסטרוקטיביסטיים ( בירנבוים , . '( 1998 בפרקי הספר קיים גם גיוון באוכלוסיות המטרה . כלי ההערכה הנידונים בפרקים השונים פותחו לצורכי תלמידים בגילאים שונים , החל בבית הספר היסודי , המשך בחטיבת הביניים ובית הספר התיכון וכלה במסגרות החינוך העל יסודי . הספר מיועד לאנשי חינוך : מורי מורים , מורים בפועל , פרחי הוראה , מנהלים , מפקחים , מדריכים וכל מי שמתעניין בתחומי הוראה והערכה ובחשיבת מורים על אודותם . ההנחה היא שהקורא מכיר את התיאוריה שההערכה החלופית מבוססת עליה ואת מגוון הכלים שהיא מציעה - נושאים בהם עסקתי בהרחבה בספרי הקודם , חלופות בהערכת הישגים ( בירנבוים , - < 1997 והוא מבקש ללמוד כיצד הדברים מתבצעים הלכה למעשה ומהם שיקולי הדעת המלווים את העשייה בשלביה השונים . ההנחיות לכתיבת הפרקים הדגישו את אופיו המיוחד של הספר , המיועד בעיקרו לאנשי השדה , ומחברות הפרקים התבקשו להשתמש בסגנון כתיבה ידידותי לקורא : כדבר מורה אל מורה , מלב אל לב , שכן "דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב" ( ברכות , ו . < הספר מכיל שלושה עשר פרקים , על פי הפירוט הבא : בפר ק א , יפה גוטוירץ מציגה מטלת ביצוע אותנטית בביולוגיה לתלמידי כיתה י , . 1 בירנבוים , מ' . ( 1998 ) פיתוח הכוונה עצמית של לומדים באמצעות התערבות מורים ( דו"דו מסכם פרויקט שהוזמן ומומן על ידי משרד החינוך , התרבות והספורט . ( אוניברסיטת תל אביב . . 2 בירנבוים , מ' . ( 1997 ) חלופות בהערכת הישגים . תל אביב : רמות .

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר