תוכן העניינים

עמוד:6

פרק ט תצפית במתמטיקה בנושא "מציאת קבוצת האמת של מערכת אי שוויונים" שוש לוין 259 פרק י יומני תיעוד למידה בבית הספר היסודי צופיה יועד 275 פרק יא יומן פעילות ככלי לפיתוח והערכה של חשיבה רפלקטיבית מקצועית גילה צימט , שרה רוזנאו , שולמית ורנר 289 פרק יב בדרך אל התלקיט : נסיונות ראשוניים ביישום התלקיט בבית ספר יסודי ליסה אמדור , עירית ויטל 327 פרק יג דיון בסוגיה של שיתוף התלמידים בפיתוח מחוונים רותי הלפרין אשורי , לאה אורשר , רחל זמיר , איריס גניס 369 אחרית דבר מנוחה בירנבוים 379

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר