מבוא למהדורה המורחבת, תשנ"ט (1999)

עמוד:10

מבקשים אנו לכבד בספר זה את גיבוריו , הלא הם אותם יוצאי הרי האטלס ודרום תוניסיה , שהיבטים שונים מדרך חייהם מובאים בו . מקווים אנו שתיאור ההתמודדות בין כללי מסורות עתיקות ונוהגי עולם חדש יטיל אור על עוצמתם . ניסינו לתארם לא כדמויות מופשטות המייצגות עדות , אלא כבני אדם פרטיים , שממדי גבורה וחולשה , אנושית ותרבותית , מנחים אותם בבחירה הקשה בין פעולות יום יומיות . שינינו את רוב שמות האנשים והמקומות כדי למנוע זיהוי הנחקרים , ובכך נמנע מאתנו לצערנו להודות אישית לכל אחד ואחד . אנו מאמינים , שהעלאה בכתב של תאורים מהוויות ההתערות של הפרט והציבור מעדות שונות , יש בה כדי לתרום להכרה , הערכה והבנה הדדית בין יחידים וקבוצות של החברה הישראלית . מעבר לכל שאר המבחנים בפניהם עומדים אנו יום יום , עדיין נשאר מחכה להגשמה מלאה חזון הליכוד של עדות ותרבויות תוך שוויון וכבוד הדדי . דברים אלה יפים , בעיקרם , גם למהדורה החדשה של הספר . אך מאחר שעברו שנות דור מאז כתיבתנו הראשונה , השתנו הנסיבות אשר בשעתן הביאו אותנו להסוות שמות של מקומות ואת שמות גיבורי הספר . לצערנו , רבים מהם הלכו לעולמם , ומטעם זה וטעמים אחרים ההסוואה נחוצה כעת פחות . אנו מקדישים את הספר לשניים מן היקרים שבין ידידינו בעת שהייתנו בין מתיישבי לכיש והנגב . משה שוקד מבקש להנציח את זכרו של חביב דהאן אח מי שהיה לו בעת עבודת המחקר ידיד ומורה . מקובל היה על רבים בפקחותו , זמירותיו והכנסת האורחים שלו . התארחתי רבות בביתו של חביב ושל אשתו המנוחה , וגם נסענו יחד למקומות שונים באזור הנגב ומחוצה לו . בנדיבות ובחיבה פתח לי צוהר לתרבות יוצאי מרוקו . חביב דהאן היה היחיד מבין ידידי המקומיים אשר נפטר חשוך ילדים . כמי ששיתף אותי ללא מחיצות בשמחותיו , בצערו ובמורשת אבותיו , שמח אני להזדמנות זו לשמר את זכרו בדפי הספר . שלמה דשן מקדיש את חלקו בספר לזכרו של הרב שלום חי בוכריס זצ"ל . הוא מתואר להלן בפרק שלושה עשר בכינוי 'רבי יוסף , ' כשם אביו הגדול הרב יוסף בוכריס זצ"ל מחארה זע'ירה . רבי בוכריס , כפי שהכול כינוהו בקריית גת , היה רב בית כנסת , שוחט ומוהל , אהוב על הבריות . הוא היה איש חכם , הדור פנים , בעל חן אישי נדיר , שצחוקו הבריא התגלגל למרחק . רבי בוכריס ליווה אותי ואת בני ביתי במשך שני עשורים ויותר . הוא היה בעל ברכה , שהכול נישקו את ידיו , וברכותיו מתקיימות ער היום . תודתנו ליד יצחק בן צבי על ההוצאה המחודשת של הספר , ולפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב על הסיוע שהעניקה לנו . משה שוקד שלמה דשן

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר