מבוא למהדורה המורחבת, תשנ"ט (1999)

עמוד:7

מבוא למהדורה המורחבת , תשנ"ט ( 1999 ) בעת הופעתו , בשנת תשל"ז , היווה הספר דור התמורה מסמך מקיף ראשון בעברית . פרי עבודתם של אנשי מדעי החברה , אשר באו לתעד חיי ישראלים מצפון אפריקה בתקופת העלייה ההמונית . מאמרים שלנו בכתבי עת מקצועיים קדמו להופעת הספר , והיוו לו תשתית . המסורת האינטלקטואלית האנתרופולוגית סייעה לנו לפתח גישה , אשר נעשתה בהדרגה מקובלת ונפוצה , בדבר החשיבות והערך של תרבות יהודי המזרח במרקם תרבות ישראל החדשה , הכללית . הספר נכתב מנקודת מבט אשר התכוונה לבחון תהליכי הסתגלות בהם התנסו העולים בתחומי חברה ותרבות שונים . הוא ביטא גישה , כי אין המדובר ב'דור מדבר' שעליו להשיל את התרבות שהביא עמו , כדי להכשיר צמיחת דור חדש ההולם את ציפיותיו של ציבור המייסדים של המדינה , חילונים , סוציאליסטים , חלוצים , מזרח אירופאים . מתצפית קרובה בחיי יוצאי תוניסיה ומרוקו השתכנענו , שבתרבות העולים היו חיות ועוצמה שעמדו בפני לחצים כבדים מצד ותיקי הארץ . בחרנו במכוון את המושג 'דור התמורה' כנגד מטבע הלשון המשפיל 'דור המדבר , ' שהתגלגל בשנים ההן בפי כל . דור התמורה הופיע לראשונה בתקופה בה שקעה תרבות פוליטית וחברתית , שנושאיה האמינו כי הולך ומסתיים תהליך התגבשותה של חברה ישראלית הומוגנית בדמות מייסדיה . עליית משקלם של יוצאי המזרח בזירה המפלגתית היוותה פן אחד של חזרת הבטחון העצמי למי שנחשבו עד אז חומר ביד היוצר , נתונים להדרכה ולחינוך מחדש . התברר , שחזון העתיד של העם בישראל אינו תרבות אחת , ובוודאי לא תרבותם של אלו ששלטו בתקופת העלייה ההמונית . הפלורליזם הפוליטי והתרבותי , שהשתרר במציאות הישראלית , גילה גם תרבות דחוקה אחרת , שמאז החלה תובעת לעצמה את מעמדה — התרבות של ישראלים דתיים לגוניהם . לעליית כוחם של נושאי ערכים דתיים יש חלק חשוב בהתעצמותם של יוצאי המזרח , אשר רבים מהם לא נטשו את המסורת הדתית . דור התמורה במהדורתו המקורית מהווה מסמך אתנוגרפי של תקופה קשה בחיי אוכלוסיית עולים בשנותיהם הראשונות בארץ . נסיבות חיי המזרחים בארץ הלכו והשתנו מאז , והם הפכו לוותיקים . המעמד הכלכלי והפוליטי של האנשים שתיארנו בשנות השישים השתפר , ותרבותם איבדה הרבה ממאפייניה המקוריים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר