מבוא

עמוד:13

פרק ג . 3 שאילת שאלות ברמות מתקדמות התגובה על חוסר איזון מתבטאת בשאלות שהילד שואל , שאלות שהן בעלות ערך בעיניו ומשמעותיות לגביו . המטרה היא שהילד יהיה מודע למצבים של חוסר האיזון ולכך שניסוח מתאים של השאלות עשוי לסייע בידו למצוא תשובות שיחזירו לו את האיזון . שאלות בעלות ערך הן אלה המבקשות משמעות ברמה גבוהה , כי ככל שרמת השאלה תהיה גבוהה יותר , כן יהיה גדול יותר הסיכוי להמשך התהליך . המטרה היא להניע את הילד לשאול את עצמו : כיצד אוכל לשאול שאלה ברמה גבוהה יותר ? על מה אני יכול לשאול ? על מה חשוב לשאול ? פרק ד . 4 מיון השאלות לשם פיתוח תהליך למידה מתמשך המטרה העיקרית בפעילות המיון היא לעורר את מודעותו של הילד לרמת השאלות ששאל , ובדרך זו לסייע בידו לפתח קריטריונים לביקורת שאלותיו ולהערכתן . כמו ההכללה הבאה : שאלות ברמות נמוכות על עוברות ופרטים ; שאלות ברמה של הבנה על קישור בין עוברות ; שאלות ברמות גבוהות על תהליכים , הכללות , יחסים , עקרונות וביקורת . כתוצאה מפעולת המיון , יוכל הילד לשאול שאלות נוספות להרחבת תחום החקירה . פרקר . 5 1 ארגון מלאי השאלות שנשאלו לתת נושאים בתוך הנושא הנלמד חשוב שילד יארגן את השאלות שצבר על פי הסדר הפנימי ההגיוני של תוכנן , כדי להתארגן בצורה הולמת לעבודה בנושאים לימודיים . פוק ד . 6 v-11 ניסוח הבעיות המרכזיות ( שאלות המפתח שהן הנושאים להמשך החקירה ) בשלב זה על הילד לנסח או לבחור שאלות מפתח , שיעוררו אותו לחקור . שאלות אלה ישמשו בידו אמצעי ללמידה מתמשכת , רב שלבית , להבנת עצמו וסביבתו . סעיפי הפרק כוללים : אילו שאלות הן ברמה גבוהה ? שאלות פתוחות ; שאלות המבקשות להבין מרוע הדברים הם כך ; שאלות המבקשות להבין את התהליכים .

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר