מבוא

עמוד:11

שאילת שאלות . צעדים אלה כוללים עקרונות ודרכים מעשיות לפיתוח יכולת של שאילת שאלות אצל ילדים . אך לא די בפיתוח היכולת כשלעצמה לשאול שאלות גרידא . שאלות פשוטות עשויות לספק לשואל מידע על תופעה ועל מרכיביה הגלויים והפשוטים , אך אין בכוחן לקדמו לחקירה ולגילוי של מרכיבים נוספים , שאינם גלויים לעיניו , כמו הסיבות לתופעה או הקשרים בינה לבין תופעות אחרות . לשם כך עליו להיות מסוגל לשאול שאלות טובות יותר , ברמה גבוהה , שאלות המכוונות להבנה מעמיקה ומקיפה יותר של התופעות . המידע שרכש יכול לשמש בידו כנקודת מוצא לחקירה ולגילוי . מהן שאלות פשוטות ומהן שאלות טובות ברמה גבוהה , וכיצד ניתן לקדם את הלומד בשאילת שאלות ובפיתוח תהליך החקירה ? זהו הנושא העיקרי שבו עוסק הספר . ניתן למצוא בו חומר ברמות שונות ומכמה סוגים : גירויים ודיונים ברמה המיועדת למורה , הצעות ורעיונות ליישום בכיתה , נתונים בתוך מסגרת חשיבה העומדת מעבר לגירויים ולהתנסויות ומסבירה אותם . אנו מאמינים שחשיבה ברמה מושגית מקיפה , המשמשת רקע לעשייה היומיומית , מבטיחה שהפעילויות הנעשות בכיתה יהיו משמעותיות ולא פעילות לשם פעילות . מודעות המורה לתהליכים העוברים על תלמידיה עשויה לשמש בידה מפתח לתכנון , לביצוע , לביקורת , להדרכה , להערכה ולמתן משוב לילדים באופן נבון . פרקי הספר בנויים לפי נושאים , כשכל נושא קשור לתת מיומנויות שונות בפיתוח היכולת לשאילת שאלות . סדר הפרקים אינו מצביע על סדר ההוראה בכיתה או על רמות הקושי של תת המיומנויות , אלא על סדר שנראה לנו הגיוני להבנת התהליכים הקשורים בפיתוח מיומנות זו . על מנת להקל על הקורא , מוצגים פרקי הספר ותוכנם בשלוש צורות שונות . בתחילה מוצג בתוכן העניינים כל פרק ונושאיו במלות מפתח או במשפטים רומזים , לשם התמצאות כללית בתוכן . הצגה שנייה , מפורטת יותר , פורשת את המטרות ואת התהליכים המצויים בכל אחד מפרקי הספר . עיון בכתוב כאן יסביר לקורא במה עוסק כל פרק בנפרד . פירוט שלישי מציג טבלה של רצפי למידה של תת המיומנויות של שאילת השאלות ושל הטיפול במתן התשובות וארגון המידע , בצירוף מערכת סימנים הרומזת על דרגות הקושי של כל אחת מתת המיומנויות . פירוט זה נעשה לצורך ההוראה , כדי שכל מורה תוכל להתמצא בכתוב בהתאם לדרוש לה לצורכי ההוראה בכיתה . בפרקי הספר ערוכים הדברים ברצף הגיוני של נושאים המאורגנים על פי תת המיומנויות הנלמדות . הקטעים הנתונים במסגרות מפרטים הצעות מעשיות של פעילויות המיועדות לתלמידים או לקבוצות של מורים המתבקשים ללמוד את המיומנות הספציפית .

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר