מבוא

עמוד:10

ממצאים אלה מעידים , שהסקרנות ושאילת השאלות הן תכונה מולדת , אך משהו שקורה בסביבתו של הילד גורם לנסיגה ולהדחקה של תכונה זו . חוקרים שתהו על התופעה מנסים להסביר אותר , בכמה אפשרויות : לדעתם , ייתכן שילדים בגיל בית ספר חושבים שעליהם לבצע בעצמם את המשימות המוטלות עליהם , מבלי לבקש מידע מהמבוגר ; או אולי יש לילדים הקטנים פחות ידע , ועל כן הצורך שלהם לדעת חזק יותר ומתבטא במספר שאלות רב יותר ; או ייתכן שהילדים הבוגרים חושבים שמי ששואל שאלות רבות יותר מראה שהוא טיפש יותר ותלוי יותר במבוגר להבנת דברים , ולכן פוחת מספר שאלותיהם . הסבר אחרון זה חשוב מאוד לענייננו . כמו שטוען סרהסון : < 1982 , Sarason ) קשה מאוד לתלמיד לשאול שאלה שעלולה להעיד על אי הבנה מבלי ששאלה כזו תיחשב לו לגילוי של טפשות , לכן מאופיינת הכיתה בכך שהתלמיד שואל רק לעיתים רחוקות . המורה הוא השואל והתלמיד מספק את התשובות . כדאי שנשאל גם אנו את עצמנו שאלות לגבי תופעה זו . הידע על התקדמות המחקר המדעי מבליט את העובדה כי אלה ששאלו עצמם שאלות לגבי תופעות שגרתיות בחיי היומיום , תופעות שרוב האנשים מתייחסים אליהן כאל תופעות מובנות מאליהן , היו מגלים גדולים . מדוע נופל התפוח הנושר מהעץ כלפי מטה ? האם השמש סובבת סביב הארץ או אולי סובבת הארץ סביב השמש ? האם הארץ מישורית או עגולה ? בזכות שאלות אלה ורבות אחרות זכה המדע להתקדם . ואילו בבית הספר אין הילדים שואלים שאלות ; המורים הם השואלים , ובררך כלל הם שואלים שאלות של ידע ; 1988 , Dillon ) סאנדרס , . ( 1973 דיואי - 1961 ) תש"ר , תשל"א < הוטרד מבעיה זו וביקש לפתח ילדים חוקרים בעלי יוזמה אינטלקטואלית , עצמאיים בעריכת תצפיות , ממציאים המצאות נבונות , חוזים תוצאות ומפתחים תושייה וכושר הסתגלות . הבעיה שהתלבט בה היתה , כיצד להניע את הילדים לשאול שאלות שיפתחו אצלם את היכולת לנסח בעיות ולחקור אותן . בעקבות דיואי וההולכים אחריו , אנו מציעים ספר זה כסיוע למורה בכיתה בפיתוח המיומנויות של הילדים ונכונותם לשאול שאלות ולחקור . הגישה המוצגת כאן שונה מהמקובל . במקום מורה השואל שאלות ומכוון את הלמידה בכיתה , מתחילה הלמידה מתוך שאלות הילדים . הנחתנו היא , שהמיומנות של שאילת שאלות היא הבסיס לכל חקירה ולכל למידה עצמאית , ומכאן חשיבותה הרבה . על כן נראה לנו שכה חשוב לעודד את הילדים לשאול שאלות , להתרכז בפיתוח יכולתם לשאול שאלות טובות ולהכשיר מורים המסוגלים לסייע ללומדים לקנות מיומנות למידה זו . נושא זה של פיתוח החקירה מוצג בספר במספר שלבים . תחילה מוצג מודל תיאורטי . מורל זה משמש בסיס לצעדים המפורטים בפרקים הבאים של הספר לגבי פיתוח המיומנות של

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר