תוכן העניינים

עמוד:7

פרקה- השימוש במקורות מידע . 1 153 הטיפול במקורות המידע 155 א . מבוא למודל - דירוגים והבחנות 155 ב . מודל השימוש במקורות מידע 160 ג , דרכים לשימוש במקורות המידע 162 ד . הצעת דרכי למידה חלופיות 169 . 11 שיטות לאימון המיומנויות ולשיפורן 172 א . רשימות עזר מדורגות של מיומנויות 172 ב . פעילויות לשיפור המיומנויות להפקת מידע 180 פרק ו - הערכת התשובות לשאלות 185 מבוא . 1 185 מצבים עם תשובה אחת נכונה 191 א . בעיות חישוב , חידות 191 ב . בעיות של ידע מדעי . 11 193 מצבים עם מספר תשובות אפשריות 195 א . בעיות חברתיות 195 ב . בעיות פסיכולוגיות 198 ג . בעיות פרשנות 199 ד . בעיות של הערכה ושיפוט סובייקטיבי 202 ה . בעיות של שיפוט ערכי 207 אפילוג 209 רשימת המקורות 210 מפתח השמות והעניינים 221

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר