תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים מבוא 9 פרק א - מודל להוראה המקדמת הכוונה עצמית בלמידה קוגניטיבית . 1 19 הכוונה עצמית בלמידה קוגניטיבית . 11 20 מורל להוראה המקדמת תהליך של הכוונה עצמית בלמידה קוגניטיבית 29 . 111 מיומנות של שאילת שאלות על ידי ילדים 31 א . רצף תת המיומנויות לשאילת שאלות על ידי הלומד 3 4 ב . רצף תת המיומנויות לטיפול בתשובות לשאלות ובארגון המידע . IV 3 5 קידום המיומנות של שאילת שאלות על פי המודל . V 3 6 דוגמאות של הוראה בגן הילדים ובבית הספר לפי רצף צעדי ההוראה . vi 40 סיכום 64 פרק ב - הגירויים המעוררים לשאילת שאלות 67 מבוא . 1 6 7 חוויית המפגש עם הגירוי 69 א . הפתעה 70 ב . השוואה 71 ג . שגרה 71 ד . גירויים לפי הנושא הלימודי . 11 72 התאמת הגירויים לסגנונות שונים של לומדים 7 3 א . גירויים וסגנונות למידה 73 ב . סוגים נוספים של גירויים . 111 74 הקשר שבין סוגי גירויים מובחנים לסוגי שאלות . IV 7 5 הצעות לגירויים "מושכי שאלות" . V 80 סיכום 82

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר