כרוניקה של כישלון ידוע מראש יעל תמיר

עמוד:11

מדינת המשפחה מדינת המשפחה מתאפיינת בכך שהמדינה טוענת לסמכות בלעדית בתחום החינוך - סמכות המבוססת על ידיעת הטוב . מטרת החינוך היא ללמד את הילדים להכיר את מהות החיים הטובים , לטפח בהם שאיפה לחיות את חייהם על פי עקרונות הטוב ולבסס הרמוניה בין הטוב הפרטי לטוב הציבורי . ( 1989 , p . 23 Gutmann , ) תפיסה זו של המדינה מניחה שידיעת הטוב אפשרית , ולשליטים כפרטים ולמדינה כמוסד יש נגישות לידע זה . בעידן המאופיין על ידי ספקנות אפיםטמולוגית , כמו זה שאנו מצויים בו כיום , תפיסה פוליטית המסתמכת על ידיעת הטוב נידונה מראש לדחייה . כל סטודנט הנכנס כיום לאוניברסיטה , טוען בלום , מאמין או טוען שהוא מאמין 'שהאמת היא יחסית " . הסטודנטים , שונים ככל שיהיו ברקעם ובאמונותיהם , "מאוחדים רק ברלטיביזים שלם ובדבקותם בשיוויון . ולשני אלה משותפת הכוונה המוסרית , התנאי לחברה חופשית ... הענין העקרי אינו לתקן שגיאות ובאמת להיות צודק ; אלא אדרבא , לא לחשוב כלל שהנך צודק " . ( בלום , , 1989 עמ' ( . 24-23 אין בכוונתו של מאמר זה לספר את תולדות שבירתה של תמונת העולם ההרמונית והוודאית , שתחומי ידיעה שונים תומכים ומאשרים בה זה את זה , ולעקוב אחר צמיחתה של תמונת עולם חלופית : פרגמנטרית , ספקנית , רבת שסעים ומוטלאת . לצורך הניתוח הנוכחי די לנו אם נכיר במהפך שחל ביחס לידע במהלך המאה האחרונה , מהפך שמאפיינת אותו יותר מכל חשדנות כלפי מהותו וערכו של הידע בכלל ושל הידע המדעי בפרט . בבסיסה של חשדנות זו עומדת ההכרה שכל ידע הוא "ידע מטעם , " ידע המועבר אלינו בתיווכם של סוכנים חברתיים שמונעים על ידי משחקי כוח ורצון שליטה . יש איפוא להתייחס לידע בזהירות , לחשוף את מניעיהם של הדוברים ולנסות לשפוט ולהעריך את הנאמר באופן עצמאי , לבקר את השיטה של איסוף הראיות , את הפרשנויות השונות הניתנות לראיות אלה ואת הלקחים המדעיים והחברתיים הנלמדים מהם . מצב עניינים מעין זה מחייב את המורה להקנות לתלמיד כלים לשפיטת הידע שהוא מקנה לו , להבהיר לו את המהות של חילוקי הדעות הרווחות בתחום ולעודד אותו לשפוט באופן עצמאי . תכונתן המיוחדת של הראיות לאמיתות המתמטיקה והתחומים הדומים לה היא , טוען מיל , שכל הטענות הן רק בצד אחד בלבד , ולכן אין טעם ללמד דעות סותרות , כי בתחומים אלה אין אפשרות לטעון אפילו מלה אחת בזכות הדעה הבלתי צודקת . אולם "בכל ענין שיש בו מקום לחילוקי דעות , שם תלויה האמת במין מאזן שצריך להקים בין שתי מערכות של סברות מתנגשות זו בזו . אפילו

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר