כרוניקה של כישלון ידוע מראש יעל תמיר

עמוד:9

כרוניקה של כישלון ידוע מראש יעל תמיר ( L . Carroll A // ce in Wonderland ) "Then it doesn ' t matter which way you go , " said the Cat . "I don ' t much care where - " said Alice . the Cat . "That depends a good deal on where you want to get to , " said here ?" "Would you tell me , please , which way I ought to go from משבר בחינוך , המלווה בהתדרדרות הדימוי העצמי והציבורי של המורה , הוא אחד מסממניה של החברה המודרנית . מאמר זה עומד על הגורמים המרכזיים המניעים משבר זה ומנתה את מקורותיה של אי שביעות הרצון של הציבור בכלל ושל המורים בפרט ממעמדו של המורה . התדרדרות במעמד המורה היא תולדה של שלושה תהליכים חברתיים השלובים זה בזה : התחזקותן של מגמות ספקניות , שבירת האידיאל של המדינה הניטרלית וצמצום הפער בין מבוגרים לילדים . תהליכים אלה גורמים לכך שאין המורה יכול להתגדר בתפקיד חברתי מוסכם , והוא נתון לביקורת מתמדת , המערערת את מעמדו הן בעיני הסביבה והן בעיני עצמו . בתנאים אלה , ההתדרדרות של מעמד המורה היא בלתי נמנעת . המושג "מורה" טומן בחובו הגדרת תפקיד מסוימת : מורה אמור להורות דרך , להצביע על כיוון . אלא שההצבעה על הדרך אינה אמורה להיות אקראית , אלא להתבסס על ידע מסוים שאינו מצוי בידי מבקשי הדרך . סמכותו של המורה מקורה אם כן בידע הבלעדי שיש לו . מה מקורו של ידע זה ? רוזנוב , במאמרו ב '' עיוך , ( 1993 ) מבחין בין המורה כמקור סמכות , ( an authority ) כלומר , כמתווה הדרך בכוח ידיעתו הוא , לבין המורה כמורשה ( in authority ) מטעם הסמכות להצביע על הכיוון בשמה . הדוגמה

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר