מבוא

עמוד:10

בתחום ליקויי הלמידה . השאלות המרכזיות בהן עוסק החלק העיוני של הספר הן : האם קיימת הגדרה מוסכמת ל"ליקויי למידה ? ' האם וכיצד ניתן לסווג ליקויי למידה ? האם ליקויי הלמידה הם ספציפיים ? מה ידוע על אורות הקשרים שבין ליקויי למידה לבין נזק מוחי ? מה הקשר בין ליקויי למידה לבין רמת האינטליגנציה ? מהם הקשרים בין ליקויי למידה לבין תפקודים קוגניטיביים שונים ? מהו הקשר בין ליקויי למידה לבין תהליכים תפיסתיים חזותיים ותהליכים לשוניים ? מהם הקשרים בין ליקויי למידה לבין בעיות קשב וריכוז ? האם קיימת תיאוריה מוסכמת לגבי האטיולוגיה של ליקויי למידה והפרעות קשב ? בחלקו השני , המעשי , של הספר יוצג רגם כולל רב ממדי להערכה ולטיפול בליקויי למידה . הרגש ברגם המוצע מושם בשילובן של שיטות אבחון וטיפול שונות בקידום הילד המתקשה . יתוארו מבחנים לבדיקת כישורי החשיבה והלמידה , מבחנים לבדיקתם של תפקודים קוגניטיביים ונוירופסיכולוגיים ומבחני קריאה שונים . ברמת פירוט גבוהה יותר יוצג מבנה של מבחן קריאה , כחלק מן הרגם המוצע . החומר העוסק באבחנה מבדלת בין הפרעות הנובעות מגורמים נפשיים לבין קשיי למידה הנובעים מהפרעות אורגניות לקוח מספרו של פרופ' ל' רחמני , 'מבוא לנוירופסיכולוגיה קלינית , " הוצאת דיונון , תל אביב , ( 1984 ) ע' . 8-4 בחלק הטיפולי של הספר יפורטו שיטות טיפול רפואי פרמקולוגי בליקויי למידה , בהפרעות קשב ובתגובות היפראקטיביות . הפרק יעסוק גם בשיטות לטיפול חינוכי והתנהגותי , יתוארו בו שיטות ההוראה המתקנת לבעיות קריאה , תוך ציון התאמתן של השיטות השונות לילדים בעלי פרופילים קוגניטיביים שונים . חלק מן החומר בחלק זה של הספר לקוח מן המקורות הבאים : " ללמוד לקרוא אפשר גם כך - שיטות קריאה בהוראה מסייעת , " ע' הירש אילון ואי זילר , הוצאת משרד החינוך והתרבות , ירושלים ( תשל ט . ( "היבטים חדשים בהוראה מתקנת , " מרים גיליס , הוצאת דקל , תל אביב ( 1986 ) כמו כן , יוצגו בחלק זה עקרונות בהדרכת מורים והורים לילדים לקויי למירה . תיאור עקרונות הטיפול השיקומי הקוגניטיבי בנפגעי מוח מבוסס על ספרו הנ ל של פרופ ' רחמני ( ע . ( 76-74 הנספח כולל מילון קצר למונחים המרכזיים בתחום ליקויי הלמידה ורשימת מקורות למבחנים המיועדים לטיפול בתפקודי למידה בסיסיים . כמו כן כולל הנספח ערכות עבודה לאימון תפקודים שמיעתיים פונולוגיים ופרצפטומוטוריים , המיוערות לעבודה יחידנית עם הילד , להדרכת הוריו או לאנשי החינוך העוברים עימו . רוב התרגילים הנכללים בערכה לפיתוח התפקודים המוטוריים והתפיסתיים נלקחו מספרו של פרופ' ש' סימפסון , "דיסלקסיה - תאוריה ומעשה , " הוצאת רמות , תל אביב , ( 1983 ) ( ע' . ( 259-212 נכלל גם גליון ריכוז נתונים להערכה רב ממדית של ליקויי למידה . בחלקו המעשי יתמקד הספר בבעיות קריאה בלבד ולא בבעיות כתיבה וחשבון , נוכח מרכזיותן של בעיות הקריאה בכלל בעיות הלמידה של ילדים . כמה מן השאלות שבהן יעסוק חלק זה של הספר הן :

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר