תוכן העניינים

עמוד:7

תרופות מרגיעות 172 ההשפעה הפרדוקסלית של תרופות מעוררות 172 השפעת תרופות מעוררות על הלמידה 173 השפעת תרופות מעוררות על הקשב ועל הזכירה 173 השפעת תרופות מעוררות על הלמידה 174 השפעת תרופות מעוררות על הלמידה בכיתה 174 התערבויות מקבילות 175 הטיפול התרופתי והשפעותיו על התנהגות הילד בכיתה 176 תרופות מעוררות 176 תרופות מרגיעות 176 תרופות אגטי קונבולסיביות 177 תרופות אנטי דפרסיביות 177 השפעת הטיפול התרופתי על יחסי הורים ילריס 177 השפעת המינון התרופתי על הערכות הורים ומורים 178 סיכום on £ 8 t א 183 תוכנית לאימון ולפיתוח תפקודי למידה 185 פיתוח תפקודים תפיסתיים מוטוריים 185 עקרונות האימון 186 פיתוח מוטוריקה גסה 188 פיתוח מוטוריקה עדינה וקואורדינציה ויזומוטורית 189 פיתוח תפיסה חזותית וחזותית מוטורית 190 פיתוח זיכרון חזותי 191 פיתוח תפקודים שמיעתיים פונולוגיים 192 פיתוח הבחנה וקליטה שמיעתית 193 תרגילים לפיתוח התפקוד הפונולוגי 193 פיתוח זיכרון שמיעתי 194 נספח ב 195 מילון למושגים בסיסיים בתחום ליקויי הלמידה 197 גיליון לריכוז נתונים - הערכה רב ממדית של ליקויי למידה 200 רשימה ביבליוגרפית 202 מקורות עבריים 202 מקורות לשיטות לפיתוח תפקודים בסיסיים 204 מקורות לועזיים 206

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר