תוכן העניינים

עמוד:6

שיטות טיפול פסיכולוגיות 138 הטיפול ההתנהגותי בקשיי למידה 138 פיתוח תפקודים בסיסיים 140 אימון תפיסתי חזותי מוטורי 141 אימון אופטומטרי ; שיפור הארגון הנוירולוגי 141 אימון בשיפור האינטגרציה החושית 142 הטיפול בקשיי קריאה 143 יישום טכניקת המחשב בטיפול בקשיי קריאה 143 פיתוח מיומנויות פונולוגיות 144 שיטת "טומטיס לטיפול בליקויי קריאה 145 התהליך הטיפולי 146 הטיפול הקוגניטיבי בנפגעי מוח 148 טיפול פסיכולוגי בבעיות קשב 149 טיפול קוגניטיבי והתנהגותי בהיפראקטיביות 150 הפסיכותרפיה ; טכניקת הביו פירבק 150 הבניה סביבתית 150 טיפול התנהגותי - התנייה אופרנטית 151 הטיפול הקוגניטיבי בהיפראקטיביות 152 הדרכת מורים בטיפול בילדים לקויי למירה 154 הדרכת הורים לילדים לקויי למירה 155 הוראה מתקנת 157 הגישה הגלובלית 158 הגישה הסינתטית הפונטית 160 הגישה הניאופונטית והגישה הניאוגלובלית 160 הגישה הרב חושית 161 גישת הניקוד המקוצר 162 גישת החוקים הלוגיים 162 גישת הקריאה המתוכנתת 163 שיטת הרישום הנוירולוגי 163 שיטת גילינגהם וסטילמן 163 שיטת הטקסט השבועי 163 השיטה הקינסתטית של דונלר לימן 164 קריאה סביב פרויקט 164 שיטת "שקד ; " שיטת "ניצנים ; " שיטת הלוטו 165 שיטת לבנון , שיטת בורנשטיין 166 שיטת זבורוב , שיטת "א ב אלי רר ; " שיטת תאודור 166 השיטה השלמותית המשמעותית ; שיטת "אות נוע" 167 שיטת הראי 167 בחירת השיטה 167 טיפול תרופתי בילדים לקויי למידה 170 תרופות מעוררות 170 קביעת המינון 171

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר