תוכן העניינים

עמוד:5

מבחן קאופמן 106 סולמות מקרטי לילדים 108 הסוללה הנוירופסיכולוגית של לוריא נברסקה 109 מבחנים לבדיקת תפקודים תפיסתיים מוטוריים 110 מבחן בנדר 110 מבחן בירי 112 מבחן פרוסטיג 112 מבחן בנטון 112 מבחן ופמן להבחנה שמיעתית 113 מבחן איירס לאינטגרציה חושית 113 המבחן הקליני של כהן רז להתפתחות םסיכומוטורית 113 מבחני כישורים והישגים 113 הסוללה הפסיכו חינוכית של וורקוק ג'ונסון 113 מבחן מוכנות בחשבון לכיתה א 114 מבחן קי מט למיומנויות חשבוניות 114 מבחן בם למושגי יסוד 115 מבחן לינדמוד לבדיקת קונספטואליזציה שמיעתית 115 מבחנים לבדיקת ליקויי קריאה 116 מבחנים התפתחותיים ומבחנים לאיתור מוקדם 117 מבחן ביילי 117 מבחן סקירה לילדי גן 118 מבחן סינון מוקרם לליקויי למידה 118 מבחנים להערכת ההתנהגות והתפקוד הרגשי החברתי 118 סולמות ויינלנד להתנהגות הסתגלותית 119 סולם ההערכה של קונרס 119 סולמות הערכה התנהגותיים לימודיים נוספים 119 מבחן תמונות לילדים בר אילך 120 מבחן יחסי משפחה 120 מבחן רוברטס 120 אבחון הפרעות קשב והתנהגות היפראקטיבית 122 הפרעות קשב 122 הפרעות קשב עם היפראקטיביות 123 קריטריונים דיאגנוסטיים 124 תהליך האבחון של הפרעות קשב 126 ליקויי למידה - ניבוי , איתור מוקדם ומניעה 127 סיכום 128 חלק ג - דרכי טיפול 131 דרכי הטיפול בליקויי למידה 133 טיפול בבעיות קריאה - מבוא 134 הכנת תוכנית ההתערבות 135

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר