תוכן העניינים

עמוד:4

חלק ב : הערכה ואבחון של ליקויי למידה 57 דגם רב ממדי להערכה ולטיפול בליקויי למידה 59 מבחנים נורמטיביים 61 הראיון 62 התצפית 63 עקרון ההערכה המצבית 65 בעיות קריאה ושיטת ההערכה המצבית 66 ליקויי למידה - הגדרת עבודה 72 ליקויי למידה ראשוניים 72 בעיות למידה משניות 72 טיפוסים של ילדים לקויי למידה 73 הערכת התפקודים הבסיסיים 76 א . התחום הפיסי ההתנהגותי המוטורי 77 ב . התחום הקוגניטיבי 78 ג . התחום המוטיווציוני 79 ד . התחום התפיסתי החזותי המרחבי 79 ה . התחום השמיעתי הלשוני 80 ו . תכלול חושי 82 ז . תחום הקשב והריכוז 83 ח . התחום הרגשי החברתי 83 ט . הערכה מערכתית לימורית 83 י . הערכה משפחתית 84 ההערכה הנוירולוגית 85 הערכת הקריאה 91 קריאת הפענוח 92 הקריאה המצרפת ; הקריאה האוטומטית המשמעותית 93 אבחון הקריאה 94 מבנה המבחן 94 בדיקת השליטה באבני היסור של הקריאה 95 בדיקת השליטה בתהליכי המשנה של הקריאה 95 הערכה של הבנת הנקרא 99 גישת השאלות 100 שיטת ה קלור 100 מבחנים פסיכולוגיים וחינוכיים 102 מבחני אינטליגנציה 103 מבחן וכסלר לילדים 103 מבחן וכסלר לאינטליגנציה בגיל הרך 104 מבחן סטנפורד בינה 105 מבחן הממריצות של רבן 106 מבחן הציור של גודנף הריס 106 מבחנים לבדיקת תפקודים קוגניטיביים ונוירופסיכולוגיים 106

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר