תוכן העניינים

עמוד:11

הורדת חרדה והעלאת השליטה 310 הגדלת החוסן הנפשי ועמידה בפני מצבי לחץ 311 גיבוש זהות אישית עם ערך עצמי גבוה 313 פיתוח האינטליגנציה הרגשית 314 חינוך קוגניטיבי כתומך בחינוך לערכים 315 חינוך קוגניטיבי עשוי לשפר מערכת ערכים אבל אינו מבטיח אותה 316 .... חל ק שמיני : מסקנות וסיכום 319 פרק : 21 מסקנות מעשיות לחינוך לשליטה על התודעה 322 מסקנות מעשיות לטווח הקצר 322 מטרות 322 דרכי הוראה 322 מבחנים 323 מניעת אימפולסיביות 324 אסטרטגיות וארגון 324 שפה קוגניטיבית והנמקות 324 חופש , משמעת וגבולות 325 תרגול 325 שיעורי בית 326 מסקנות מעשיות לטווח הארוך 326 פרק : 22 סיכום 329 חינוך קוגניטיבי מסייע לכל הלומדים בכל הרמות 329 לומד עצמאי אחראי 331 מקורות 333 נספח : 1 מילון למונחי שפת התודעה ( קוגניציה ) 357 נספח : 2 מפת מטרות ומפת הוראה בתחום ניהול הזיכרון 368 מפתח מושגים 373

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר