תוכן העניינים

עמוד:10

חלק שישי : הכשרת מורים לחינוך קוגניטיבי 279 פרק : 17 מטרות להכשרת מורים לחינוך קוגניטיבי 283 סימטריות במטרות ודרכים : אותן מטרות רק ברמות תרגול ובקיאות גבוהות יותר 283 לומד עצמאי 283 מומחים לקוגניציה בעלי מורכבות קוגניטיבית 284 שקיפות המורה לתהליכים העוברים עליו 285 אישיות בעלת היגיינה נפשית 285 מלמד בעל משנה חינוכית ערכית 286 מקבל החלטות 286 חוקר 287 בר אוריין 287 בוחר וממזג תוכניות לימודים שונות ומתאימן ללומדים 287 פרק : 18 איך ללמד את פרח ההוראה 289 הדמיה מקסימלית של מצב ההוראה 289 חקר מקרים 289 חובות והערכת קורסים בהתאם למטרות ולהנמקתן 291 חל ק שביעי : מבט לעתיד 293 פרק : 19 בית הספר הקוגניטיבי : עקרונות לשינוי ואפיונים 297 עקרונות לביצוע השינוי 297 המתכון הבטוח לכישלון בהכנסת שינוי 299 אפיוני בית הספר הקוגניטיבי 300 מקצוע חדש : "תודעתו וגופו של האדם" 300 מסת זמן קריטית למטרות בכיתות קטנות 301 ספרייה , מאגרים ממוחשבים וטכנולוגיות מתקדמות 301 שיתוף בין כל המעורבים בלמידה והוראה 302 לומדים ומלמדים 302 בחירת בית ספר על ידי הורים ותלמידים 302 שיתוף הורים 307 קהילה לומדת וסביבת למידה הדורשת למידה עצמאית 307 פרק : 20 חינוך קוגניטיבי כתומך ברגשות ובערכים 310 חינוך קוגניטיבי כתומך בעולם הרגשות 310

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר