תוכן העניינים

עמוד:9

תיעוד תהליכים של המלמד ופיקוח על תיעוד הלומדים 245 שליטה וויסות מהירויות העיבוד של הלומדים 245 שאלות המלמד בניהול השיעור 246 שיעורי בית 248 פרק : 14 עקרונות בניהול הלמידה במצבים לא חזויים 250 חופש בתוך גבולות 250 יצירת קשר הגיוני בין מטרות הפעילות לבין בעיות משמעת 252 מניעת בעיות משמעת על ידי תכנון יעיל 252 סביבה לימודית עם חוקים מנומקים בעלי טווח הכללה מצומצם 252 .. הדגשת תהליכים קוגניטיביים 253 תמיכה רגשית ותגובה מהירה 254 הצלחה בלימודים 254 גישה של פתרון בעיות וקבלת החלטות 254 שיתוף הלומדים בהגדרת בעיות , בחיפוש פתרונות עבורן ובאחריות לביצוע 255 עיצוב סביבה והקבצה מחדש 255 אקלים קבוצת הלומדים או אקלים כיתה 256 חל ק חמישי : משוב והפקת לקחים 259 פרק : 15 עקרונות המשוב 263 הערכה 263 הבהרת מושגים : משוב , מסקנות , לקחים , הערכה 265 משוב חיצוני לעומת פנימי 267 משוב בחינוך קוגניטיבי - לומדים ומורים כמערכת 268 פרק : 16 מבחנים במשוב וכחל ק מתהליך למידה 270 מבחנים מלמדים לעומת מבחנים ממיינים 270 תקפות 271 מהימנות 272 רגישות 273 בלבול בין מבחנים מלמדים למבחנים ממיינים 273 משוב ולא ציונים 275 משוב מוביל למיקוד שליטה פנימי 276

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר