תוכן העניינים

עמוד:8

למידה על ידי צפייה כאשר המלמד מדגים 218 פתרון של משימות או מתן תשובות לשאלות 220 בנייה של משימות 220 משפט מבוים ומשחק תפקידים 221 סיורים וטיולים 221 מי מלמד 222 צורות ארגון שונות של מסגרות הלמידה 224 הכיתה כשלם או קבוצות גדולות 224 קבוצות 225 עמיתים 225 למידה יחידנית 226 מאפייני המשימות בחינוך קוגניטיבי 227 מיון משימות 227 עקרונות בבחירת משימות 227 משימות התואמות להגדרת המטרה ולהנמקתה 228 משימות באזורי האתגר וההצלחה 229 משימות רב תחומיות התואמות למציאות ( רלוונטיות ) 230 משימות שיש בהן תהליכים 231 משימות שיש בהן צורך בעבודה שיתופית 231 משימות הדורשות פעלתנות 231 לימוד לצורך העברה - גישור מטרות למקצועות שונים 231 רכיבי ההטרוגניות 232 למידה והוראה דיפרנציאלית 232 צירי קושי וסולם למידה 233 אינטגרציה של הרכיבים - מפת הוראה מנומקת 234 חל ק רביעי : ביצוע התכנון 237 פרק : 13 עקרונות לניהול הלמידה שאינם נכתבים בתוכנית הלימודים 241 .... שיתוף הלומדים בתהליכים : תכנון , ביצוע ומשוב 241 חתירה למבניות לאורך כל התהליך 242 חיבור בין התוכנית לבין הלומד 243 חשיפת המושגים והאסטרטגיות עמם מגיע הלומד 243 מודעות ושפה 244

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר