תוכן העניינים

עמוד:7

פרק : 12 תכנון הדרכים להשגת המטרות ( איך ללמד ) 183 עקרונות 183 מעגל הלמידה וההוראה 185 מיקוד מטרה 185 דרישות קדם הכרחיות 185 ניהול זמן ומשאבים : חלוקה אופטימלית וריאלית של הזמן 188 הערכת זמן לביצוע משימות 189 הזמן יקר והמלאכה מרובה 189 חלוקת זמן במרוכז או במפוזר 190 היחידה השלמה הקטנה ביותר 191 חלוקת הזמן לצורך למידה לקראת שליטה 191 עומס רב של מטלות ואופן הצגתן משפיעים על ניהול הזמן 192 חלוקת הזמן קשורה לשליטה בזמן כחלק ממוקד שליטה פנימי , תחושת מסוגלות וערך עצמי 192 ללמד לפי הספק ולא לפי זמן 194 השקעת רוב הזמן במעט מטרות ולא כיסוי שטחי של הרבה מטרות 195 יעילות 195 פעלתנות 196 דגש על תהליכים מנומקים כמטרות 197 אסטרטגיה לבניית אסטרטגיות ( לפי תרשים ) 198 כיצד ללמד אסטרטגיה 201 דרישה להנמקה והפקת כללים 202 חקר וגילוי 204 למידה משמעותית 206 עניין וחוויה 206 פעילויות הלומד והמלמד 209 האזנה פסיבית וסיכום ( הרצאה ) 209 דיון 211 מבנה וארגון הקבוצות 212 עקרונות מרכזיים בהנחיית דיון 212 ניהול דיון 214 תרגול 217

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר