תוכן העניינים

עמוד:6

הלומד העצמאי כחוקר 142 פרק : 10 לומד ומלמד הפועלים בשיתוף ובקבוצה 143 יתרונות הלמידה השיתופית י 146 המללה של החשיבה 146 בנייה של ידע והבנה 147 גיוס ידע , כשרים ומשוב של אחרים 147 קבלת אחריות 147 שיפור היחסים החברתיים והעלאת ערך העצמי של הפרט 148 מיומנויות חברתיות ( אינטליגנציה חברתית ) 149 לומדים ומלמדים כמתווכים יעילים - מרכיב מרכזי בלמידה שיתופית 149 המלמד כמתווך 152 ההוראה 152 סיכום : מרכיבי הלומד העצמאי 152 היכן היצירתיות ? 154 יצירתיות והומור 156 חלק שלישי : תכנון הלימודים הקוגניטיביים 159 מבוא 161 עקרונות שיש להעתיק מהתעשיות המצליחות 163 יישום העקרונות לתכנון לימודים קוגניטיביים 164 פרק : 11 תכנון המטרות ( מה ללמד ) 166 ניסוח המטרה 166 הסבר המושגים במטרה 167 הנמקת המטרות 168 הנמקה מנקודת מבטו של הלומד ( רלוונטיות ) 168 הנמקה מנקודת מבטה של החברה 169 תיאור המטרה במונחי תוצר 170 צורת האחזור ( הבנה , היכר או היזכרות ) 171 מידת האוטומציה ( מומחיות ) בביצוע המטרה 173 טווח העברה של המטרה 177 ארגון התוצר ( מפת מטרות ) 178 שילוב בין מטרות קוגניטיביות לבין מטרות אחרות 179

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר