תוכן העניינים

עמוד:5

פרק : 6 לומד ומלמד בעלי מורכבות קוגניטיבית גבוהה 110 הבחנות במספר רב של קריטריונים 110 מיון , סיווג וארגון מספר רב של ממדים 111 אנליזה וסינתזה ( דיפרנציאציה ואינטגרציה ) 111 אפיונים והגדרות ( פירושים ) למצבים מורכבים 112 פתיחות למידע 112 ידע על תהליכים ואסטרטגיות 113 הסבר המציאות לפי חוקים מורכבים 114 שימוש נכון ובו זמני של תהליכי היסק 114 כניסה לנעלי הזולת 114 קבלת החלטות ופתרון בעיות מורכבות 115 פרק : 7 לומד ומלמד בעלי מומחיות להעברה בלמידה 117 תהליך העברה מתוך מערכת העיבוד של המעביר עצמו 118 ניתוח העברה במצב טבעי 118 העברה בזיכרון עבודה כתהליך פעיל 121 אפיוני הליבה של העברה 123 רכיבי ההגדרה למושג העברה 124 נקודת מבטו של המעביר : א ) סכמת מקור , ב ) מרחב ההעברה 126 מעביר מומחה 128 פרק : 8 לומד ומלמד רפלקסיביים 130 הסבר מושגים : רפלקציה , מטה קוגניציה 130 רכיבי הרמ"ק ( רפלקציה ומטה קוגניציה ) 131 עין הצופה פנימה 132 הידע על העצמי ובתוכו הידע על התודעה 133 ניהול העצמי ובתוכו ניהול התודעה : מטרות , תכנון , ניטור , שליטה ומשוב 134 הנמקת תהליך הרמ"ק 135 אינטגרציה של מרכיבי הרמ"ק 136 סיכוני השימוש ברמ"ק 137 כלים להערכה ומדידת רמ"ק : תוכן ומבנה 139 פרק : 9 לומד ומלמד המבצעים מחקרים 141 המושג "מחקר" וסוגי מחקרים 141 שלבי המחקר 141

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר