תוכן העניינים

עמוד:4

עמדות ואמונות כלפי העצמי : ערך העצמי , תפיסת מסוגלות ומוקד שליטה 63 ערך העצמי 64 מסוגלות עצמית 66 מוקד שליטה 68 ייחוסים סיבתיים כבסיס לבניית העמדות כלפי העצמי 69 שילוב בין הנעה פנימית להנעה חיצונית 70 ריכוז ומאמץ 7 2 קשרים בין העמדות כלפי העצמי , הנעה פנימית וחיצונית , ריכוז ומאמץ 74 הצלחות וכישלונות כמחברים בין המושגים 7 5 יחם מעגלי בין רכיבי ההנעה לבין הצלחה וכישלון 79 סיכום 80 פרק : 5 לומד ומלמד השולטים בשפה , במידע ובתקשורת 83 הבהרת מושגים : שפה , מידע תקשורת ואוריינות 8 3 לומד ומלמד המשלבים בין שפות שונות 86 שפת המילים 86 שפת התמונות 88 שילוב של השפות : כוח המטפורה והאנלוגיה 90 לומד ומלמד המשתמשים בשפה הקוגניטיבית 92 לומד ומלמד השולטים היטב במידע 93 חשיבות המידע 9 3 מידע אינו ניטרלי אלא יחסי ותלוי הקשר 94 לומד ומלמד המאחרים , מקבצים ומארגנים מידע 96 לומד ומלמד בעלי אוריינות גבוהה 9 7 לומד ומלמד המנהלים היטב תקשורת בין אישית 99 רמה ראשונה : הישענות על היסוד הערכי המנחה את התקשורת הבין אישית 100 רמה שנייה : הישענות על היסוד הפסיכולוגי בתקשורת בין אישית 101 רמה שלישית : שימוש יעיל בעקרונות המעשיים של התקשורת הבין אישית 102 סיכום 108

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר