מבוא: המשתנים המרכיבים את תמונת־המצב המעודכנת של החינוך הקיבוצי בסביבתו

עמוד:12

ללמוד בדרך של השוואה על החברה שמחוץ לקיבוץ - מהמסגרות הקיבוציות בלבד ומאלה המשלבות בני קיבוץ ואחרים . בכל אחד מהמאמרים יש מן ההיבט ההשוואתי ו / או מהשתלבות הקיבוץ בסביבתו , והעובדה שמדובר במגוון גילים ותחומים מוסיפה לכוללנות התמונה של החינוך הקיבוצי בשנות התשעים , לאחר כשבעים שנות חינוך משותף . השינויים ביחס לקיבוץ של פעם ניכרים בבירור , ונראה על כן ש"גידול מסגרות החינוך הקיבוצי" יהיה המגמה הרווחת במגזר זה גם להבא . יובל דרור

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר