מבוא: המשתנים המרכיבים את תמונת־המצב המעודכנת של החינוך הקיבוצי בסביבתו

עמוד:7

מבוא : המשתנים המרכיבים את תמונת המצב המעודכנת של החינוך הקיבוצי בסביבתו הקיבוץ , ובפרט החינוך הקיבוצי , נחקרו על ידי חברי קיבוץ וחוקרים מחוץ לו מנקודות מבט שונות ובאינטנסיביות רבה , בעיקר משנות החמישים . למן היווסדה של דגניה , הקבוצה הראשונה , בשנת , 1910 הקיבוץ מרתק סוציולוגים ואנתרופולוגים , היסטוריונים , חינוכאים ואחרים , הבודקים כל העת אם ייחודו של הקיבוץ נשמר עדיין ומה ניתן ללמוד ממנו לגבי החברה הסובבת בישראל ובעולם . בקובץ זה , הרואה אור באמצע שנות התשעים , ננסה להוסיף נדבך מעודכן לחקר החינוך הקיבוצי , ולבדוק את ייחודו בסביבתו . בתי ספר קיבוציים קטנים נוסדו כבר בראשית שנות העשרים , ובמחצית השנייה שלהן נוסדו התנועות הקיבוציות , ומערכת החינוך החלה מתמסדת אט אט . שמונים וחמש שנים אחרי היווסד הקיבוץ הראשון , כשבעים שנה לאחר התמסרות החינוך הקיבוצי , יש לבדוק את תמונת המצב המעודכנת בחינוך הקיבוצי , וזו קשורה , יותר מאי פעם בתולדות הקיבוץ , בנעשה סביבו . הקיבוץ היה תמיד צורת חיים קומונלית ייחודית , ששמרה על גבולות ברורים בינה לבין החברה סביבה , אך בו בזמן שאפה להשפיע עליה ולהוות כוח מוביל ביישוב הציוני ובמדינת ישראל . הדיאלקטיקה שבין הסתגרות לצורך שמירה על ערכי שיתוף ושוויון פנימיים לבין השתלבות חיצונית בחברה הציונית המתהווה ליוותה את הקיבוץ מראשיתו . כיום , בעידן של עמעום המיתוסים והערכים , מחד גיסא , וצמיחת האוטוסטרדות והתקשורת של "הכפר הגלובלי , " מאידך גיסא , הקיבוץ נפתח יותר ויותר לסביבתו . לא רק חברי קיבוץ רבים עובדים מחוץ לקיבוציהם ; הולכים ורבים גם אנשי העיר והכפר שילדיהם נמצאים בשעות הבוקר ואחר הצהריים במוסדות החינוך הקיבוציים לגיל הרך , בגנים ובבתי הספר . ילידי הקיבוץ פוגשים את עמיתיהם שמחוץ לו גם בתנועות הנוער ובפעילויות שונות בתקופה שלאחר הלימוד בבית הספר - בשנת השירות בתנועת הנוער בעיר , בשירות הצבאי ובלימודים האקדמיים . בדיקת "החינוך הקיבוצי בסביבתו" פירושה איפוא בשנות התשעים עיסוק בשילוב חניכי הקיבוץ עם מקביליהם שמחוץ לו , מבית הספר

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר