תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים מבוא יובל דרור 7 גידול מסגרות "החינוך המשותף" יובל דרור 13 השוואה בין מסגרות חינוך לגיל הרך בעיר ובקיבוץ אורה אביעזר , מרים רוזנטל 37 ייחודיות וגודל בחינוך הקיבוצי היסודי בתשנ"ד יעקב ליברמן 59 בני קיבוץ המתנדבים לשנת שירות בתנועת הנוער בעיר : אופי ההתנסות והשפעתה על תהליך הביגוד ארזה 83 ......... ישיבת '' שילוב" כדפוס ייחודי של הקיבוץ הדתי מרדכי בר לב 105 חניכי קיבוץ וחניכי תנועה כחברי קיבוץ - השוואה מיכל פלגי 133 מבט אל הבית : זיקתם של בני הקיבוץ החיים בחוץ לארץ למסגרות בהן התחנכו בעבר נעמה צבר-בךיהושע ודליה עמנואל 161 זהות הקיבוץ בראי חברת הנוער שמחה שלסקי 189

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר