תנאים חיצוניים

עמוד:13

תנאים חיצוניים מחיה משלו , לכל ארם - ייחודו , וכי הדרך הטובה ביותר לעזור לאחרים היא לאפשר להם לעשות מה שהם עצמם היו רוצים ביותר לעשות . אדם זה שאלני על הכיוון . הסברתי לו כמיטב יכולתי . הוא הבין . ויראתי זאת , אך לא הסתפקתי בכך . אמנם כל נזק לא נגרם ; הוא אמר לי שעדיין אינו מוכן ובזה הסתיים העניין . אכל לא הייתי שקט . כמה דקה שכבת החול שאנו בונים עליה ! עד כמה אנו חייבים תמיד לעמוד על המשמר כדי לא לעזור למעלה מן המירה , וכדי שעזרתנו לא תהפוך להתערבות בלתי רצויה ובלתי נחוצה ; לא היה זה כמוכן ריאיון מסייע במובן הטכני , אך האם הייתה לזה חשיבות ? לעולם נהיה בבחינת מתחילים , הרהרתי ביני לבין עצמי כשפתחתי את דלת ביתי - והתכוונתי מן הסתם אלי עצמי . יסודות רבים מעצבים את הריאיון המסייע . יש להתחיל היכן שהוא , ונקודת התחלה טובה היא יצירת תנאים אופטימליים לקיום הריאיון - תנאים שיקלו על השיחה המכוונת והרצינית שאנו עומדים לפתוח כה עם המטופל . הוא טרם הגיע , וזה מקל עלינו במקצת ; כי למען האמת אנו יראים קמעה מפניו - לא ממש מפניו , כיוון שעדיין איננו יודעים עליו דבר , או רק מעט מאוד - אלא מיחסי הגומלין העומרים להתפתח בינינו - מצךנו כלפיו ומצדו כלפינו . אנו , מכל מקום , חוששים קמעה . ככל שאנו מודעים יותר להרגשה זו , כן ילןל עלינו לרפות את המתח ולהירגע במידת מה . עתה אנו יודעים למצער מהי הרגשתנו . איננו יודעים כיצד הוא מרגיש , אך נוכל להסתכן כניחוש כי הרגשתו דומה מאוד לשלנו , ואולי היא אף גרועה ממנה . עד מהרה יהיה כאן . מה נוכל לעשות כרי שהריאיון יעזור לו ככל האפשר ? איני טוען כי אחרי שאנו רוכשים ניסיון והריאיון נעשה חלק משגרת יומנו , עדיין אנו סובלים כל פעם מחדש מאותה תחושת מתח . ואולם אין לי ספק כי התנאים החיצוניים והפנימיים שאנו יוצרים לקראת בואו של המטופל ובשעה שהוא נמצא במחיצתנו , הם בעלי חשיבות ממדרגה ראשונה . האווירה שתשתרר אם נצליח במשימתנו אינה נתפסת בחושים , ועם זאת יחוש בה המטופל בשעת הריאיון , או כעבור זמן , באורח רטרוספקטיבי . החדר קשה לקבוע בדיוק מה הם התנאים החיצוניים הרצויים , כי סידור החדר וקישוטו נקבעים על פי טעם אישי ולעתים מושפעים מן ההכרח להסתדר עם מה שיש . אני מניח כי יש לכם חרר . סייעתי פעם בהקמת מרכז שיקום בישראל , שבנייתו

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר