התוכן

עמוד:8

זוגות בטיפול 160 - פרדה * 166 - מות בן הזוג * מות ילד ו פרדה מחלק של האני * פרדה בעקבות גירושין התמודדות עם הפרעות תקשורת * 172 - דיבור מועט מדי או דיבור מרובה מדי קטיעת דברי המטופל • תגובותינו כוחות והיבטים * מבחן תקשורת יעיל כשהמטופל ממרב לדבר 175 - התרפיסט עסוק בעצמו 177 - מסירת מידע שהמטופל זקוק לו 178 - . 7 תגובות והנחיות 223-181 - תגובות והנחיות המתרכזות במרואיין 183 - שתיקה הממ * ... חזרה על הנאמר * הבהרה * שיקוף * פירוש והסבר הנחיות ותגובות שהתרפימט במרכזן * 198 - עידוד * תמיכה מילולית הצעה • עצה המךצה הטפת מוסר הנחיות ותגובות סמכותיות * 213 - הסכמה ואי הסכמה אישור ומניעת אישור * התנגדות וביקורת * אי אמון לעג * הכחשה מניעה ודחייה שימוש גלוי בסמכותיות 220 - נזיפה * איום הוראות * עונש הומור 223 - . 8 דברי פרדה 235-225 - חלופות לטיפול 226 - מתנות 227 - פרדה 229 - סיכומ 233 - ברכת-פרדה 234 -

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר