התוכן

עמוד:7

אמפתיה 85 - ההתנהגות שלנו 93 - העיקר אנושיות 94 - אבדן ידידות והיווצרותה 98 - אתיקה אישית ומקצועית 100 - . 4 רישום הריאיון וזכירתו 105 - 118 רשימות * 105 - גישות רבות ושונות * מצוות "לא תעשה " האתיקה של הרישום * חיוניותה של הכנות הקלטה 108 - וידיאו הדרכה 114 - . 5 השאלה 148-119 - הצורך לשאול והצורך לספר על עצמנו 119 - הטלת ספק בשאלה 123 - שאלות פתוחות לעומת שאלות סגורות 124 - שאלות ישירות לעומת שאלות עקיפות 126 - שאלות כפולות 127 - " הפגזות" 129 - הנעל על הרגל השנייה * 130 - שאלות המטופל על אחרים a שאלות המטופל עלינו * שאלות המטופל על עצמו למה ? 135 - הרהורים מסכמים 141 - • כיצד להשתמש בשאלות מתי לשאול השאלה - מבט לאחור 144 - . 6 תקשורת ועזרה 180-149 - מערכי-הגנה וערכים * 149 - סמכות כאמצעי הגנה n תוצאות המבחנים כאמצעי הגנה * שיפוטיות כאמצעי הגנה התרפיסט כמסייע 154 -

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר