התוכן

עמוד:6

התוכן פתח דבר למהדורה העברית 9 - כמה הערות אישיות לקורא הישראלי . 1 סיוע 27-11 - למי ניתן לעזור ? 11 - תנאים חיצוניים 13 - * החדר הפרעות תנאים פנימיים ואווירה 17 - • להביא את עצמנו ; הרצון לסייע * רעת עצמנו : אמון ברעיונותינו * להיות ישר ; מאזין וקולט * נמנות להסתכן * אווירה התמודדות לעומת מנגנוני הגנה 25 - הערה אישית 26 - . 2 שלבים 29 - 66 כיצד מתחילים 30 - פתיחת הריאיון הראשון * 31 - כשהריאיון בןזמת המטופל * כשהריאית בןזמת המראיין או המטפל הסברת תפקידנו 35 - שימוש בטפסים 36 - גורם הזמן 37 - על התשלום שלושה שלבים עיקריים 42 - * פתיחה התפתחות או חקירה סיום תקופת ניסיון 59 - באים והולכים 61 - האם אפשר ללמד כיצד להיות מטופל ? 63 - . 3 גישות והתנהגות 103-67 - גישתי 67 - * סוגי השינוי הרצויים * כיצר מגיעים לשינוי הרצוי סיוע בהשגת שינוי * 70 - כיצד למלא תפקיר חיוני ופעיל * מתן כבוד * קבלה . עניין של כבור חיבה אמיתית ודחייה * הבנה * קשב והבנה

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר