התוכן

עמוד:5

התוכן א . פוסטמודרניזם וחינוך 7 ב . פדגוגיה ביקורתית רדיקלית - פרוייקט ריאליסטי ? 35 ג . מה בין הוראה לחינוך 59 ד . תפקיד ההוראה בהתפתחות הילד : ויגוטסקי לעומת פיאז'ה 79 ה . מה מניע ילדים ללמוד בכיתה 105

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר