הייתכן חינוך בעידן הפוסטמודרניזם?

עמוד:2

שלמי תודה נעים לי להודות לבתי תמר שפירא , לחברתי לחיים יעל דולב שמיר ולידיךי חוה שמיר ושוניא בן דור , שטרחו וקראו פרקים מכתב היד והעירו הערות חשובות ומועילות .

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר