תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 7 פתיחה . 1 9 נסיון בית הספר . 2 11 היכולת להגיע לדצנטריות . 3 14 לימוד השפה 26 . 4 חוסר יכולת לחשוב בהגיון או חוסר יכולת להבין ? . 5 32 המצוי והרצוי . 6 41 מה נאמר ולמה מתכוונים . 7 48 מחשבות בלתי מוחשיות וערכים חברתיים . 8 60 למה מתקשים הילדים בלימודי בית הספר ? . 9 68 מה יכול בית הספר לעשות ? 76 . 10 התשוקה ללמוד . 11 87 צורות המחשבה שלעתיד 95 נספח : התאוריה של פיאז'ה על ההתפתחות האינטלקטואלית 101 ביבליוגרפיה 115 אינקדס 120

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר