חשיבתם של ילדים

עמוד:4

Margaret Donaldson Children ^ Minds Copyright © M ; 11 g ; 1 rel Donaldson I 97 X I ' . O . B . 3706 X lei . 2915 . 15 lei Aviv Printed in Isiiiel I 9 S 4 Silrnil foalim I ' liblishing HouseI . Id All rights ofI he Hebrew tr ; 1 sliion reserved by הדפסה שניה 1993 כל הזכויות שמורות לספרית פועלים בע"מ נדפס בישראל תשמ"ה 9 « 4 / ו סידור ועימוד : "סטודיה" בע"מ , הדפסה : "הדפוס החדש" המערכת והמנהלה : תל אביב ת . ד . א 706 ו . טל' 291535

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר